Prata & chatta med psykolog

Telefonterapi med psykologPsykologisk konsultation och terapi via datorn och Skype, även kallad onlineterapi är ett modernt och effektivt sätt att snabbt må bättre och komma vidare i sitt liv. Terapi via Skype är ett samlingsnamn för all samtalsterapi som kan drivas via Skype: videosamtal, telefonsamtal och psykolog chatt. Oavsett om Du väljer videosamtal, telefonsamtal eller att chatta med Psykologen kan Du välja mellan enbart en konsultation / rådgivning eller samtalsterapi.

Därför fungerar vår terapi

Vid traditionell psykoterapi spenderas mycket tid på att förstå det förflutna. I värsta fall fastnar man i att älta olösta konflikter. Nyare terapiformer som KBT fokuserar mest på symptomet och mindre på underliggande problem. Det gör att besvären ofta kommer tillbaka i ny form.

På PsykologOnline använder vi förståelsen och insikterna som psykoterapi ger, men psykologen tar mer aktiv del i att åstadkomma förändring. Blockeringar som ligger under ytan löses upp vilket möjliggör en varaktig förbättring. Metoden är mycket effektiv vid relationsproblem, ångest och för människor som vill ha förändring i sitt liv.

Fördelar med terapi via Skype

Fördelarna med tala med vår Psykolog på Skype är många. Exempelvis är samtal med psykolog online ett mycket bra alternativ för personer med handikapp eller för personer som är bundna till hemmet av någon annan anledning samt för personer som lider av tidsbrist.

En annan fördel är att Du vid onlineterapi befinner dig i en van och trygg miljö där Du enkelt kan göra det bekvämt för dig. Vid tillfällig kris är onlineterapi ovärderligt då Du slipper stå i kö och snabbt blir hjälpt att komma ur krisen.
Med terapi via Skype är valet av Samtalsterapeut inte heller begränsat till en ort. Du och din online psykolog kan befinna er i stort sett var som som helst i världen. Vilket innebär att det är enkelt att upprätthålla en terapi även om Du flyttar eller reser mycket. Du kan till och med befinna dig utomlands och ändå tack vare Skype få psykologisk konsultation eller terapi på svenska.
I och med att Du med Skype kan välja psykolog chatt har Du möjlighet att också vara anonym om Du föredrar det.
Ytterligare en fördel med terapi via Skype är att det oftast är billigare än traditionell terapi där man ses fysiskt.

Onlineterapi är effektivt vid  psykologiska problem som exempelvis vid:

 • Ångest problematik så som panikångest eller generell ångest och oro
 • Fobier av olika slag exempelvis socialfobi
 • Låg självkänsla och lågt självförtroende
 • Relationsproblem
 • Depressioner och sorg
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Kulturell anpassning
 • Viktproblem och ätstörningar
 • Existentiella frågor och personlig utveckling
 • Livskriser

Psykolog online arbetar enbart med samtalsterapi och coaching. Vi arbetar inte med allvarlig psykisk problematik exempelvis rörande självskadebeteende, självmordstankar, fysisk misshandel eller psykoser då vi anser att samtalsterapi i flertalet av dessa fall inte är tillräckligt.

Terapi via skype

Tillvägagångssätt

All terapi via Skype inleds med 1-3 bedömningssamtal där Du/Ni berättar om ditt/ert problem och Psykologen ställer frågor för att bilda sig en klar bild av hur din/er situation ser ut och vilken behandling som är lämplig. Därefter rekommenderar Psykologen en form av inriktning för terapin. Nu börjar terapin och beroende på olika problematik varierar antalet sessioner som kommer att behövas.

Alla video- och telefonsamtal varar i 45 min och Psykolog chatt i  30 min.

Du kan vid telefonterapi välja att ringa från en vanlig telefon men för chatt- och videoterapi samt telefonterapi via Skype behöver du skaffa ett Skype-konto om du inte redan har det. Det är gratis och enkelt att införskaffa. Skype har inte någon minutavgift så länge som du ringer till andra skypekonton. När du skapar ett skypekonto får du information om hur du använder Skype.

Videoterapi via Skype

Terapi via videosamtal med Skype är en terapiform som påminner mycket om den traditionella samtalsterapin där man ses fysiskt. Denna form av terapi passar bra för dig som av en eller annan anledning har svårt att regelbundet ta dig till en mottagning eller som bor på en mindre ort där urvalet av psykologer inte är så stort.

Här kan du boka videosamtal

Så här enkelt är det att boka videosamtal:

 1. Välj tid/-er för de session/-er med videosamtal Du vill boka. Förslagsvis 1 session per vecka.
 2. Godkänn villkoren.
 3. Betala på PayPal.
 4. Du får då ett bekräftelsemejl från Psykolog online med bokade tider och Psykologens namn, skypeadress samt telefonnummer.
 5. Ring upp Psykologen på bokad tid (skypesamtalet är gratis).


Samtala via Skype och chatta med psykolog

Telefonterapi via Skype

Vid telefonterapi med Skype kan du prata med psykolog online utan att visa dig. Det passar alltså dig bra som känner dig obekväm med att visa dig eller se Psykologen. Med enbart telefonkontakt blir Du lite mer anonym än med videoterapi, men i övrigt är en telefonterapi väldigt lik videosamtal samt en traditionell session av samtalsterapi.

Här kan du boka telefonterapi via Skype

Så här enkelt är det att boka telefonterapi via Skype:

 1. Välj tid/-er för de session/-er med telefonsamtal Du vill boka. Förslagsvis 1 session per vecka.
 2. Godkänn villkoren.
 3. Betalar på PayPal.
 4. Du får då ett bekräftelsemejl från Psykolog online med bokade tider och Psykologens namn, skypeadress samt telefonnummer.
 5. Ring upp Psykologen på bokad tid (skypesamtal är gratis). Telefonterapi måste inte vara online via Skype, men Du får själv stå för kostnaden från annan telefon.

Chatta med Psykolog - Skype

Psykolog Chatt är den form av terapi som sker i realtid som du är mest anonym i. När du chattar med Psykolog behöver Du varken visa dig eller prata, men har ändå Psykologens fulla uppmärksamhet och engagemang. Du skriver helt enkelt ner dina tankar och frågor på chatten och psykologen online ger direkt respons utifrån det.

Här kan du boka chatt med psykolog

Psykolog chatt

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018