Nätterapi och terapi på nätet

Nätterapi och onlineterapi är egentligen två olika namn på samma sak nämligen internetterapi, det vill säga terapi som sker via datorn och internet istället för ett personligt besök på en psykologmottagning. Terapi på nätet blir allt vanligare och modern forskning visar att terapi online med Psykolog i de många fall ger lika bra resultat som att träffa sin Psykolog personligen i en så kallad traditionell samtalsterapi.

Terapi online kan vara antingen individanpassad samtalsterapi eller opersonlig terapi med handlingsmanualer som den hjälpsökande skall följa. Handlingsmanualerna  kompletteras ibland med ett formulär som skall fyllas i och som sedan skickas in till Psykologerna som ansvarar för nätterapin. Internetpsykologerna ger sedan utifrån formuläret instruktioner för hur den hjälpsökande ska kommer vidare. Den opersonliga nätterapin är en form av självhjälp, men där man till skillnad från självhjälpsböcker har delvis tillgång till personligt stöd av en psykolog online. Den handlingsmanualbaserade terapin lämpar sig för olika fobier och viss ångestproblematik.

Vi på Psykolog online har sett goda resultat av individanpassad nätterapi och erbjuder därför denna form av terapi på internet med framgång. Hos Psykolog online kan Du få terapi på nätet med hjälp av videosamtal, telefonsamtal eller chatt-samtal via Skype.
Nätterapi och terapi online

Fördelar med onlineterapi

 • Nätterapi ger dig/er snabb behandling med Psykolog istället för att hamna på en väntelista. Vilket alltid är viktigt men kanske särskilt vid tillfällig kris.
 • Ditt/ert val av Psykolog är inte begränsat till ditt geografiska område och Du/Ni som bor på en liten ort där tillräcklig sekretess är svår att uppnå har möjlighet att få vara anonym ändå.
 • Du som redan går i terapi men reser bort en tid kan upprätthålla en behandling med internetterapi på svenska.
 • Med internetterapi får Du/Ni behandling i ditt hem och du/ni slipper lägga tid på resor och leta parkering.

När är nätterapi lämpligt?

Terapi på nätet har i många fall samma effekt som när terapin sker på en psykologmottagning. Online-terapi lämpar sig för parterapi och för dig som är i behov av terapi eller psykologisk konsultation och som inte har allvarlig problematik exempelvis rörande självskadebeteende, självmordstankar, psykos eller fysisk misshandel. I dessa fall är traditionell psykoterapi på en mottagning en bättre lösning.
Internetterapi är lösningen för dig som vistas i ett annat land och som vill ha samtalsterapi eller psykologisk konsultation på svenska.
Terapi online gör det möjligt med en regelbunden terapeutisk kontakt även för dig som ofta är bortrest.
Nätterapi är ovärderligt för dig som har svårt att ta dig till en psykologmottagning av olika skäl.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018