Depression

Depressionens många ansikten

Depressionen har många ansikten. Bara i Sverige har den just nu nästan 450 000 olika ansikten! Ca 5% av svenska befolkningen är alltså i denna stund deprimerade.

Studier visar att ca 33 % av alla kvinnor och 25% av alla män någon gång under sitt liv bör få professionell hjälp mot depression och ändå räknas världshälsoorganisationen (WHO) med att depression kommer att bli ett allt större problem. Vi ser också på Psykolog Online att en av de vanligaste anledningarna till att folk söker till oss är just för att få hjälp med depression.
Det är oerhört viktigt att också arbeta med depression i förebyggande syfte eftersom depression kan få fruktansvärda konsekvenser för den drabbade, inte minst i form av olika följdsjukdomar. Man vet att ju fortare en depression blir behandlad, desto lättare är det att komma ur den. Därför bör man söka hjälp så fort man märker de första symtomen till depression.

Eftersom man vet att det är så viktigt att bota depressionen i sin linda kan man då fråga sig varför man inte lägger ner mer resurser på att informera och utbilda i ämnet depression för elever i grundskolan? Det läggs en del resurser på mobbning, men hjälp också eleverna att se varandra. Kanske en kampanj som heter "Rör vid min kompis!". Att i förebyggande syfte ge kärlek till varandra. Krama hen, uppmärksamma och se bakom fasaden. Många deprimerade barn har dessutom inget stöd hemma utan känner att man inte får vara deprimerad utan det skall visas upp en vacker, lyckad och glad fasad.

Förlossningsdepression

Det är tabubelagt men det är vanligt att nyblivna föräldrar drabbas av nedstämdhet, ångest, humörsvängningar samt oro över att skada sitt barn oavsett om man är biologisk- eller adoptivförälder.
Ca 10-12 procent av alla nyblivna mödrar drabbas av depression. Om nedstämdheten kvarstår efter 2 veckor brukar man prata om en förlossningsdepression och i värsta fall om en förlossningspsykos. Symtomen som kan finnas vid en förlossningsdepression är förändringar i: aptiten, hygienen, sociala intresset, humöret, sömnen, självkänslan, samt skuldkänslor och tankar på att göra dig själv eller barnet illa. 

Oftast tänker man på nyblivna mödrar när man pratar om förlossningsdepression men även nyblivna fäder drabbas. Internationella studier visar att ca åtta procent av alla nyblivna fäder drabbas av depression. Symtomen skiljer sig lite åt mellan män och kvinnor. Symtomen hos män som blivit nedstämd efter att ha blivit nybliven förälder är oftare irritation, rastlöshet, impulsivitet samt tankar om att skada sig själva.

25% av alla svenskar går någon gång till psykolog

En viktig bit i att motverka depression och andra psykiska sjukdomar är det sociala nätverket. Var fjärde svensk går någon gång till psykolog, depression är en av de vanligaste anledningarna. Det borde rimligen vara så att det falerar ganska kraftigt på de sociala nätverken runt om i landet. Vissa studier menar att goda sociala nätverk är den enskilt största faktorn för att motverka depression. Har man ett bra socialt nätverk där man känner att man befinner sig i ett sammanhang är det lättare att tror på sin egen förmåga att påverka framtiden och betrakta förändringar som utmaningar istället för hot. Många av dessa förmågor utvecklas och formas av erfarenheter under barndomen. Media spelar en stor roll i självbilden framför allt hos barn med minskat socialt nätverk. Lidandet och självuppoffrandet kan glorifieras, jakten på lyckan uppmanas och självförverkligandet påstridas.

Orsaker till depression

Det pågår idag mycket forskning kring orsakerna till depression men ännu är det inte helt kartlagt vilka faktorer som leder till klinisk depression. Man har i olika studier sett att barn till deprimerade föräldrar löper mycket större risk att själva utveckla depression. Man vet också att långvarig stress är nära sammankopplat med depressiva tillstånd. Avsaknaden av en tro på sin egna positiva påverkan på framtiden spelar ofta en väsentlig roll vid utveckling av depression. En känsla av meningslöshet, hopplöshet och utanförskap är ofta närvarande.

Tro det eller ej men det går faktiskt mode i psykiska sjukdomar också. Ofta är det samma sjukdomar som byter namn och i takt med att de byter namn byts också behandlingsmetoderna ut och orsakerna till uppkomsten. För länge sedan antog man att depression eller tungsinthet som det hette i dagligt tal berodde på dåliga arvsanlag och såg därmed som en del av personligheten. Efter ett tag började man fokusera på uppväxtmiljöns påverkan på depression. Föräldrarna bar då mycket av skulden till depressionen och genom att bearbeta tidiga trauma skulle man lindra sin depression. Sen kom utmattningsdepressionen som ett svar på stress och den förväntades man i mångt och mycket vila och medicinera bort. Idag fokuseras mycket av orsakerna på nuet. Nu har man visat att genom att tänka rätt och ta hand om sin kropp exempelvis äta rätt och motionera kan man minska depressionen eller ångest avsevärt.

Forskningsstudier visar idag att alla dessa teorier har rätt:

 • Arvsanlag påverkar sårbarheten för att drabbas av depression.
 • Uppväxten och speciellt tidig separation från mamman ökar sårbarheten.
 • Stress är en dödlig åkomma och bidrar även till ökad benägenhet att bli deprimerad.
 • Att tänka rätt minskar ångest, självhat och kan ge ett sammanhang.
 • Livsstil beträffande sömn, kost, motion, vila och umgänge påverkar mycket.
 • Även fysiska sjukdomar, livstrauman och obalans i signalsubstanser och hormoner påverkar risken att drabbas av depression.

Det blir dock kontraindicerat om man stressar för att hinna träna flera gånger i veckan. Det är viktigt att de förebyggande åtgärderna inte leder till förebrådelser då dessa i sig kan leda till eller öka en depression.

Bota depression

När man är djupt deprimerad så vet man ofta inte varför och då bör man söka professionell hjälp av en psykolog eller någon annan kvalificerad person för att bota depressionen. Under tiden man får hjälp finns det också en del man kan göra själv för att lindra symtomen:

 1. Det första man kan göra själv för att lindra den är att ändra på livsstilen om det behövs. Det finns undersökningar som visar att minst 30 min promenad utomhus är oerhört effektivt. Tydligen är utomhusträning extra effektivt just för kvinnor. Så om du har möjlighet att promenera och inte redan gör det så är det en mycket bra start.
 2. 40 minuters konditionsträning 3 gånger i veckan har visat sig öka PGC i kroppen som i sin tur ökar nedbrytningen av kynurenin som är ett ämne man tror kan leda till depression.
 3. Att få ordentligt med vila och sömn är väsentlig för att undvika psykisk sjukdom. För lite sömn under för lång tid kan leda till psykoser. Kvaliteten på sömnen ökar om du lägger dig innan kl 12.
 4. Undvik att läsa, surfa eller se på sorgliga tv-inslag. Hjärnan reagerar nämligen på dessa som om de vore verkliga och du känner dig nere.
 5. Ät mat som är bra för dig. Det finns undersökningar som visar på att depression kan vara en inflammation i hjärnan. Omega 6 som finns i nötter, många snacks, bakverk och vegetabiliska oljor är inflammationsfrämjande men genom att också äta omega 3 som finns i bland annat fet fisk så motverkas den negativa effekten av omega 6. en god idé är alltså att inta omega 3 varje dag i form av fisk eller kapslar.
 6. Depression är ofta förenat med självhat, oduglighet och utanförskap. Genom att tänka positivt och/eller omge dig med vänner som ger dig positiv energi kan du sätta hjärnan på rätt spår igen.

Professionell hjälp online vid depression

Man kan också uppsöka läkare för att utesluta fysiska sjukdomar som struma, reumatiska sjukdomar, MS med flera som också ger depressiva inslag. Men eftersom det svårt bota depression själv är det bästa rådet att vända sig till en psykolog så tidigt som möjligt så att psykologen med sin erfarenhet kan guida dig rätt. Om man har ett stort motstånd att ta sig ut är onlineterapi ett väldigt bra alternativ. Då man kan prata med sin psykolog från hemmet. Du kan få hjälp med din depression genom att chatta, skypa eller prata i telefon med din psykolog.

Psykolog Online har också publicerat följande artikel i ämnet: Depression ett internationellt problem.

 

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018