Villkor

Villkor för rådgivning

För att använda psykologonline måste du ha fyllt 18 år.

Rådgivning online

Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal där du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till psykologen, medan det i andra fall kan behövas fler samtal. Hur snabbt man kan förvänta sig en förändring varierar från person till person och frågans natur.

Du ansvarar själva för hur du använder vägledning och råd du får av psykologen.

Samtalstid och form för Terapi online

Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem så som, självmordstankar, självskadebeteende, psykos, drogproblematik och övergrepp. Psykolog online erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
Du åtar dig att informera psykologen under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

Bokningar och avbokningar

Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske 24 timmar innan bokad tid. I annat fall debiteras tiden. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. Psykolog online återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

Om psykologonline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. Psykologonline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. Psykologonline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

Betalning för onlineterapi

Terapi, stödsamtal och psykologisk rådgivning online ska betalas i förväg. Betalning genomförs på vår hemsida genom betaltjänsten Stripe, som bokför din betalning samt informerar psykologonline om att den är genomförd.

Om företaget

Psykologonline drivs av Feel Great Ltd, organisationsnummer 13139148, adress 71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018