• Adhd och ADD

  Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) De flest av oss har hört talas om Attention Deficit Hyperactivity Disorder, i dagligt tal kallad Adhd. Det är inte...

 • OCD och tvångstankar

   Obsessive compulsive disorder, OCD eller tvångssyndrom som det också heter drabbar ca 2-3 % av befolkningen. Förekomsten av tvång är jämnt fördelad mellan könen,...

 • HSP / Högkänslig personlighet

  Att vara känslig är något som i vårt samhälle ofta förknippas med svaghet. Man bör tåla mer. Inte vara så empatisk, inte reagera på omgivningen och...

 • Hypokondri och hälsoångest

  Hypokondri farligt? Är du hypokondriker? Då lever du kanske faktiskt farligt. En norsk undersökning pekar mot att hypokondriker eventuellt har en ökad risk för att...

 • Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom är ett medfött autismspektrumtillstånd, det vill säga en form av autism och kallas ibland för högfungerande AST eller ASD/Asperger. Aspergers Syndrom är en neuropsykiatrisk...

 • Stress och psykisk ohälsa

  I det svenska samhället är stress och psykisk ohälsa av olika slag bland de mest förekommande hälsoproblemen. Alltfler upplever sig ha besvär med ängslan, oro,...

 • Sexuella trakasserier och Sexuella övergrepp

  Nationella trygghetsundersökningen 2016 visar på att ca 2.4 %  av svenska befolkningen mellan 16 och 79 år utsatts för sexualbrott under 2016. Det är skrämmande i sig...

 • Psykisk misshandel & passiv aggressiv

  En person som har som lärt sig att ilska är farligt eller fult kan antingen vända ilskan inåt mot sig själv eller utåt genom passiv...

 • Leder ditt anknytningsmönster till separation eller relation?

  Om vi väljer ensamhet framför gemenskap, medvetet eller omedvetet beror till stor del på om vi känner misstro istället för tillit till och förtroende för...

 • Utmattnings-syndrom

  Utmattningssyndrom och utbrändhet Varje år är tre till sju procent av alla svenskar sjukskrivna för utmattningssyndrom. Oroväckande nog verkar siffran öka snarare än minska då...

 • Spelberoende, alkoholism och medberoende

  Alkoholism  och alkoholberoende Olika former av missbruk är relativt vanligt. Det första man kommer att tänka på är kanske en alkoholist eller drogmissbrukare men man kan...

 • Panikångest

  Panikångest är inte farligt Hur hemskt det än känns med en panikångestattack så är panikångest inte farligt. Panikångest är helt enkelt extrem ångest. Ångest är...

 • Ofrivillig ensamhet

  Känner du dig ensam? Ja då är du inte ensam. Inte med att ha känslan i alla fall. Ensamhetskänslor är tyvärr ett vanligt och stort...

 • Social fobi / Social ångest

  Vanligt med social fobi och ångest Det är ganska vanligt att man söker hjälp med sin ångest över att träffa andra människor. Det är kanske...

 • Destruktiva relationer

  Destruktiva relationer kan se ut på många olika sätt och vara i olika konstellationer. Det kan exempelvis vara en destruktiv relation mellan förälder och barn, ...

 • Depression

  Depressionens många ansikten Depressionen har många ansikten. Bara i Sverige har den just nu nästan 450 000 olika ansikten! Ca 5% av svenska befolkningen är...

 • Bättre självkänsla med online terapi

  Att genuint tycka om sig själv för den man är leder till en bättre värld. Din självkänsla är känslan du har inför dig själv. Den...

 • Ätstörningar

  Internetterapi ätstörningar På internet finns olika former av behandling för ätstörningar så som anorexi, bulimi och UNS. Vi erbjuder samtalsterapi och stödsamtal via Skype till...

 • Bli en bättre ledare med förutsägbart ledarskap

  Många studier visar att trovärdigheten hos en ledare är viktig för att skapa ett engagemang hos medarbetare. Även stark koppling mellan engagemang och effektivitet lyfts...

 • Föräldrastöd

  Tre tips till föräldrar Att vara förälder är världens naturligaste sak men är för den skull inte alltid en lätt uppgift. Man kan tycka att...

 • Vi söker fler psykologer

  Är du stjärnpsykolog med verkliga resultat i dina terapier? Vill du jobba online? Vi söker fler privatpraktiserande psykologer till vår webbtjänst. Du får möjlighet att...

 • Företagarens välmående gynnar firman

  I småföretag har ägarens psykiska välmående oerhört stor inverkan på firmans framgång.   Läs den publicerade artikeln: Din balans det viktigaste för balansräkningen...

 • Parrelationens betydelse för hälsan

  Relationer är viktiga, det visar modern forskning.   Läs den publicerade artikeln: Olycklig trots att livet leker...

Samtalsterapi med Psykolog

Psykolog online - terapi med resultat!

Psykolog online är perfekt när du har behov av prata med psykolog. Vi erbjuder snabbt konsultation och terapi via Skype, chatt och telefon samt parterapi via Skype.
PsykologOnline är tillgänglig för individuell terapi, parterapi, råd och internetterapi också på tider då vanliga psykologmottagningar är stängda såsom kvällar och vissa helger. Du kan få hjälp med exempelvis:

 • Ångestproblematik såsom panikångest eller generell ångest och oro
 • Fobier av olika slag exempelvis social fobi
 • Låg självkänsla och lågt självförtroende
 • Relationsproblem
 • Viktproblem och ätstörningar
 • Depressioner och sorg
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Kulturell anpassning
 • Existentiella frågor och personlig utveckling
 • Livskriser

Psykologisk konsultation inom 24 timmar

Det är viktigt att du (eller ni) snabbt får möjlighet att prata med psykolog kring dina livsval, psykiska besvär eller relationsproblem innan de blir svåröverkomliga. Då sparar du tid, pengar och psykiskt lidande. Vi har som mål att erbjuda parterapi, samtalsterapi, konsultation och coaching inom 24 timmar.

Du kan boka en tid för terapi (video-, telefon- eller chatt-terapi) eller skicka ett mejl. Du kan oftast få en terapitid med en internetpsykolog redan påföljande dag samt svar på dina mejl inom 24 timmar.

Nätterapi

Psykolog på nätet för effektiv behandling

PsykologOnline är ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få hjälp med relationsproblem,  psykologiska besvär och coaching/vägledning av en erfaren psykolog på nätet. Vi utför inte utredningar, bedömningar eller utlåtanden.

Vi har hjälpt många personer med med ångest och fobier, nedstämdhet, sorg och depression, ätstörningar och viktproblem, självförtroende och självkänsla, oro, stress och utmattning samt relationsproblem att uppnå ett lyckligare och friare liv med goda relationer.

Bekväm och trygg samtalsterapi

Du behöver inte ödsla tid på att ta dig iväg till en mottagning för att prata med din psykolog utan kan stanna i din trygga hemmiljö och göra det bekvämt för dig. Du måste inte möta någon ansikte mot ansikte utan kan om du vill välja telefonterapi eller chatt-terapi. Det viktiga är att det känns bra för dig. Du får hjälp av din internet-psykolog oavsett vilken form samtalsterapin eller konsultationen tar via Skype tar; chatt-, video- eller telefonterapi.

Du väljer PsykologOnline för att du vill ha:

 • professionell hjälp snabbt
 • möjlighet att vara anonym
 • frihet att välja plats och miljö
 • mer tid
 • möjlighet att boka udda tider
 • en enkel lösning
 • en prisvärd lösning
 • trygghet

Förbättra självkänsla med terapi på internet

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018