Spelberoende, alkoholism och medberoende

Alkoholism  och alkoholberoende

Olika former av missbruk är relativt vanligt. Det första man kommer att tänka på är kanske en alkoholist eller drogmissbrukare men man kan missbruka i princip vad som helst. Man kan också bli beroende av att missbruka. Bland de vanligaste beroendena finner man internetberoende, narkotikaberoende, sexmissbruk, spelberoende, sockerberoende, matmissbruk och alkoholism. Alkoholism/alkoholberoende är så pass vanligt att cirka var tionde svensk får någon gång i livet diagnosen alkoholberoende. Det är ungefär dubbelt så vanligt med alkoholproblem bland den manliga befolkningen än den kvinnliga.

Kvinnlig alkoholism

Medan män oftast dricker för berusningens skull tenderar kvinnor att oftare missbruka alkohol för att dämpa sorg, smärta, ångest, oro och depression. Den alkoholberoende kvinnan är ofta högutbildad med ett tjänstemannayrke och ett till synes välordnat liv. Hon bor i en storstad med sin familj och dricker vin på kvällen för att varva ner. Hon skäms för att inte vara en bra mamma och vågar inte söka hjälp för sitt missbruk i tron att hon då skall mista vårdnaden om sina barn.

När är man alkoholist?

Om man under 12 månader uppfyller minst tre av nedanstående punkter föreligger ett alkoholberoende:

 • Du dricker allt större mängder alkohol för att få samma effekt.
 • Du upplever abstinens exempelvis skakningar.
 • Du tappar kontrollen över mängden alkohol du intar.
 • Klarar inte att sluta dricka alkohol trots att du vill.
 • Alkoholen upptar mycket av din tid och tankekraft.
 • Prioriterar alkoholen framför viktiga aktiviteter.
 • Kan inte sluta dricka alkohol trots att fysiska eller psykiska besvär försämras.

Man kan också befinna sig i riskzonen för alkoholism. Risk föreligger om du är man och dricker mer än 14 standardglas / vecka eller mer än 5 standardglas vid samma tillfälle. Motsvarande för en kvinna är 9 standardglas /vecka eller 4 standardglas vid ett och samma tillfälle. Det är ofta en underliggande problematik som gör att man befinner sig i riskzonen och det är viktigt att få koll på den så att man inte utvecklar ett alkoholberoende. Du är välkommen att vända dig till oss för hjälp eller om du har ett allvarligt missbruk finns det organisationer vars specialområde är alkoholmissbruk: http://www.rikslankarna.se/ .

Spelberoende och spelmissbruk

Spelberoende & spelmissbrukAktiviteter som gör oss glada som att vinna gör att hjärnans belöningssystem ökar ämnet dopamin i hjärnan som gör oss glada och nöjda. Att vinna ett spel får oss således att må bra vilket gör att vi känner oss nöjda och tillfreds, men det kan också få oss att vilja spela mer. Denna känsla av välbehag lindrar tillfälligt oro, depression och ångest.

Det är just när man bara vill spela mer och mer som ett spelberoende eller hasardspelsyndrom som det också kallas uppstår. Tyvärr slutar oftast inte spelandet inte ens när vinsten spelas bort. Det är vanligt att man fortsätter att spela trots förluster för att uppnå dopaminpåslaget, med stora spelskulder som följd. Det är vanligt att den spelberoende i det läget tänker att det enda sättet att kunna betala spelskulderna är att vinna pengar genom att spela mer. I dag med internet och online spel är det ännu lättare att fastna i ett spelberoende.

Ju fler av följande  som stämmer på dig desto större är risken att du är spelberoende. Du:

 • tänker nästan alltid på spel.
 • spelar med allt större summor.
 • klarar inte att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • upplever obehag när du försöker begränsa eller sluta spela.
 • använder spelandet som ett skydd mot negativa tankar.
 • spelar trots att du förlorat pengar.
 • vill vinna tillbaka pengar.
 • döljer för alla hur mycket du spelar.
 • skaffar pengar till spelandet med olagliga metoder.
 • bryr dig mer om spelet än relationer, anställning eller utbildning.
 • tar inte ansvar för din ekonomiska situation.

Om du befinner dig i riskzonen för ett spelberoende är det viktigt att du så snabbt som möjligt kommer till rätta med det. Om det känns svårt att bryta beroendet på egen hand är du välkommen att kontakta Psykolog Online för hjälp med spelberoendet.

Dataspelberoende

Vissa anser att dataspelandet blir ett dataspelberoende när dataspelandet upptar mer än 40 timmar per vecka, men du kan vara i farozonen för dataspelberoende tidigare än så om du försummar arbete eller skolarbete och mestadels av din fritid går åt till dataspelandet. Tydliga tecken på att det gått för långt är också när du börjar ljuga om hur mycket du spelar och använder dataspelandet som en verklighetsflykt.

En del dataspelberoende-experter hävdar att det är svårare att bryta ett dataspelberoende av fantasyspel då dessa ofta tillämpas som en verklighetsflykt än ett dataspelberoende av actionspel där man i behandlingen kan byta ut dem mot andra action-aktiviteter, som att ta dykarcertifikat, klättring eller liknande. Ett sätt att som förälder hjälpa sitt barn är att lägga upp ett schema tillsammans med barnet om hur mycket de får spela både online och offline. Ibland kan det behövas stöd i denna föräldraroll och då kan man vända sig till oss psykologer online för stöd och rådgivning.

Medberoende

MedberoendeMedberoende är man om man anpassar sitt beteende och liv efter en missbrukare som man lever tillsammans med, exempelvis en alkoholist, anorektiker, träningsnarkoman, databeroende, bulimiker, rökare, sexmissbrukare, spelberoende, tablettmissbrukare och narkoman.

En medberoende person kan vara barn, förälder, partner, syskon eller vän till missbrukaren som vill hjälpa den beroende personen. Ofta överengagerar de sig och gör allt för att hålla missbrukaren nöjd och anpassar sin liv efter hens humör. Den medberoende väljer ofta att ignorera att missbruk försiggår för att bevara husfriden. Det kan till och med gå så långt att den medberoende förser missbrukaren med dess drog.

Medberoendepersonlighet

Den medberoende personen fastnar lätt i dessa destruktiva relationer eftersom de har en låg självkänsla med sig sedan tidigare. De har ofta en erfarenhet med sig om att ha blivit avvisade på ett eller annat plan som gör dem känsliga för att på nytt bli avvisade vilket gör dem lättmanipulerade. Ofta har de vuxit upp med närstående missbrukare som resulterat i en känsla att inte duga eftersom beroendet var viktigare och att barnet inte betydde tillräckligt för föräldern för att sluta. Deras självkänsla är ofta i botten och det finns en stark längtan efter bekräftelse att duga vilket gör att deras behov och gränser ofta blir överkörda. De lever i föreställningen att missbrukaren är ett större stöd än de själva är till sig själv vilket gör att den medberoende ofta blir överdrivet omhändertagande samt försvarar och slätar över missbruket inför andra.

Inte sällan känner sig också den medberoende ansvarig eller håller andra än missbrukaren ansvariga för problematiken. Om detta pågått under många år i uppväxten så fortsätter ofta hjälpbeteenden även i vuxenlivet. Personen blir då ofta medberoende och en hjälpande person i de flesta av sina relationer. För att komma tillrätta med sitt beroende är det viktigt att komma tillrätta med sin självkänsla och egenvärde. Det kan vara svårt att bryta såväl destruktiva relationer som invanda mönster och tankar på egen hand. Det kan vara lättare att då ta hjälp av en psykolog online som kan ge vägledning och terapi online.

 

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018