Bli av med din känsla av ensamhet

Känner du dig ensam? Ja då är du inte ensam. Inte med att ha känslan i alla fall. Ensamhetskänslor är ett vanligt och stort problem. Bland svenskar är andelen som ofta känner sig ensam fem till tio procent.Främst är det yngre och äldre människor som upplever sig ensamma, vilket inte är så konstigt. Det går att få hjälp med sina ensamhetskänslor både via chatt- och videosamtal.

Coaching och psykologisk rådgivning

När man är ung och lämnat föräldrahemmet men ännu inte träffat en partner kan livet kännas tungt och ensamt för många. Man kanske känner att man inte hör hemma någonstans och saknar någon att dela tankar kring stora beslut som exempelvis yrkesval.
Det är också vanligare än vad man tror att känna sig ensam, utanför eller utstött på arbetsplatsen eller på studieplatsen. Den drabbade försöker ofta täcka över det eftersom det upplevs som skamligt att vara ensam. Ofrivillig ensamhet upplevs ofta som ett bevis på att man inte duger eller är värd att älskas. Det är vanligt att det är så osynligt att de flesta runt omkring inte ens lägger märkte till det, vilket bara ökar ensamhetskänslan hos den drabbade. Ensamhet i gruppFör några blir sociala situationer enbart en kamp om att duga i den andres ögon, vilket är oerhört påfrestande. Denna rädsla för att bli utstött kan vara så stor eller ta så mycket energi att man drar sig för gemenskap. Oavsett om man är medveten eller inte om att man väljer att vara ensam är upplevelsen av ensamheten är den samma i alla fall.
Ensamt kan det också kännas på ålderns höst när man blir pensionär om man inte har en naturlig umgängeskrets utanför arbetsplatsen eller om man förlorar sin livskamrat. Ensamheten kan då vara förlamande . Många stänger in sig och har svårt att komma ut igen. Då behöver man coaching eller rådgivning från någon som kan förstå ens situation. En psykolog online via telefon, chatt eller videosamtal kan ge det stöd man saknar för att komma vidare med sitt liv och börja se ljuset igen.

Föräldrarådgivning online eller stödsamtal för din parrelation

Att man känner sig ensam när man lever själv eller har förlorat sin partner kan vara mer uppenbart än att man är ensam som förälder eller i parrelationen. Men väldigt många känner sig ensamma just i parrelationen eller hjälplösa i sina föräldraroller och önskar att någon kunde ge dem stöd. Ensam i äktenskapetEnsamheten och utsattheten ökar när man skäms över sin misslyckade relation eller föräldraskapet. Kanske kommer man själv från trasiga relationer. Föräldrarådgivning med en bra psykolog via Skype när man själv har tid, kanske efter barnen gått och lagt sig kan göra underverk för många utmattade föräldrar. En skilsmässa drabbar tyvärr oftast hårdast den som minst socialt nätverket. 20% av de svenska männen i åldern 50 till 80 år delar inte svåra känslor med någon. 80% av övriga män i åldersspannet delade enbart djupare känslor med sin partner. Att känna sig övergiven eller utanför är ofta skambelagt och om man inte får hjälp att undgå känslan kan man exempelvis istället fylla sin kalender till bredden, utveckla social fobi,vara självdestruktiv eller vara aggressiv. När man känner sig ensam, utnyttjad, lämnad eller utanför i parrelationen eller familjen är det därför mycket värdefullt att få psykoterapi eller stödsamtal av en psykolog i en trygg miljö som man valt själv.

Terapi online för din hälsas skull

Oavsett vad som förorsakat känslan av ensamhet så är ensamheten ett stort problem inte bara för att det är många som känner sig ensamma utan också för att det leder till såväl psykisk som fysisk ohälsa. Det spelar ingen roll om ensamheten är faktisk eller "bara" upplevd. I längden blir du sjuk i alla fall. Det är till och med så att ensamhetskänslor ökar risken att få hjärtinfarkt eller stroke med uppemot 50%. Dessutom ökar risken för inflammation i kroppen på den som lider av svår ensamhet. Så nu när du kan få hjälp, stöd, rådgivning eller terapi online finns det ingen anledning till varför du ska öka risken att dö eller lida i tysthet. Nätterapi ökar livskvaliteten på enklast möjliga sätt.

I vårt moderna samhälle har vi gått från storfamiljen vidare till att förlita oss på att ens partner och vänner skall uppfylla alla våra behov till att vi slutligen själva skall uppfylla dem i något så kallat självförverkligande. Detta med att förverkliga sig själv har inte fungerat så bra utan snarare lett till låg självkänsla, ensamhet och i slutändan depression och ångest. Mina behov vägs och ställs mot dina behov istället för våra behov och vårt mål. Har man ett gemensamt behov blir också misstänksamheten och paranoian mindre. Man litar på att den andre vill samma sak. Det vill säga det bästa för oss och att det också är bäst för mig som enskild individ. När man inte litar på att andra vill en väl uppkommer en ångest för närhet som gör att man drar sig undan fastän man egentligen längtar efter sällskap. Denna ångest kan en erfaren psykolog hjälpa dig att komma till rätta med.

 

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

* = obligatoriskt

Villkor för Samtal på PsykologOnline

För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

Rådgivning online

Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

Samtalstid och form för Terapi online

Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar och diagnostik.
Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

Bokningar och avbokningar

Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

Betalning för onlineterapi

Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe eller Swish senast dagen innan session. Swish /Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

Senast uppdaterad 9 juli 2018