Ofrivillig ensamhet

Känner du dig ensam? Ja då är du inte ensam. Inte med att ha känslan i alla fall. Ensamhetskänslor är tyvärr ett vanligt och stort problem i dagens samhälle. Upp till 10 % av alla svenskar upplever sig ensamma en stor del av tiden.

Olika former av ensamhet

Det finns tre olika slags ensamhet: emotionell-, existentiell- och social ensamhet.

 • Emotionell ensamhet innebär att man saknar någon att anförtro sig åt. Någon som bryr sig på riktigt.
 • Existentiell ensamhet känner vi när vi inte har någon att dela våra innersta tankar och känslor, att ingen som riktigt förstår.
 • Social ensamhet innebär att man saknar samhörighet med vänner och bekanta.

Ung och ensam

Främst är det yngre som upplever sig ensamma. När man är ung och lämnat föräldrahemmet men ännu inte träffat en partner kan livet kännas tungt och ensamt för många. Man kanske känner att man inte hör hemma någonstans och saknar någon att dela tankar kring stora beslut som exempelvis yrkesval.

Ensam bland folkDet är också vanligare än vad man tror att som ung känna sig ensam, utanför eller utstött på arbetsplatsen eller på studieplatsen. Skammen för den drabbade är ofta hög vilket gör att man inte berättar om sina känslor utan istället försöker man ofta täcka över det. Det är vanligt att ofrivillig ensamhet upplevs som ett bevis på att man inte duger eller är värd att älskas. Det kan leda till så svår depression att personen väljer att ta sitt liv. Det är vanligt att de andra runt omkring inte ens lagt märkte till personen eller dess lidande förrän det gått väldigt långt.

Många som upplever sig ensamma utvecklar en social fobi där sociala situationer enbart är en kamp om att duga i andras ögon. En känsla av att vara annorlunda är vanligt speciellt bland dem som också har en högkänslig personlighet. Denna rädsla för att bli utstött kan vara så stor eller ta så mycket energi att man drar sig för gemenskap.

Sociala media och ensamhet

Ensamhet upplevs ofta värre utan fysisk beröring och närhet. Det beror bland annat på att hormonet oxytocin som utsöndras vid fysisk beröring lugnar oss och får oss att känna oss väl till mods. Så även om Internet kan få oss att ha mer social kontakt med andra människor via exempelvis sociala media och dejtingappar kan detta samtidigt bidra till mindre fysik kontakt, vilket då kan försvåra en upplevd känsla av ensamhet.

Ensamhet på sociala medier

Sociala media kan också försvåra ensamhetskänslorna genom att man konstant kan se andra ha trevligt tillsammans, vilket kan ge en känsla av utanförskap. Att andra har de perfekta relationerna. Speciellt unga kvinnor verkar fara illa i dessa jämförelser på sociala media. Det skapar en känsla av att inte duga och en känsla av att vara ensam.

Det går att få hjälp med sina ensamhetskänslor via chatt- , telefon- och videosamtal.

Ensam mitt i livet

När barnen lämnat boet och skilsmässan är ett faktum är det inte ovanligt att man känner sig utmattad och utan ork att bygga upp ett nytt liv. I det läget kan man känna sig misslyckad och för skamsen för att prata om det. Man är kanske rädd att bli dömd av andra för en brusten relation och brustet hjärta. Känslan eller rädslan att omgivningen anklagar en själv för uppbrottet kan leda till att man drar sig undan nära och vänner med följden av att man känner sig ensam. En skilsmässa drabbar tyvärr oftast hårdast den som har minst socialt nätverk. Då männen ofta är dåliga på att vårda sociala kontakter mår de också oftast sämre och känner sig mer ensamma i och efter en skilsmässa än kvinnan. Undersökningar visar att 20% av de svenska männen i åldern 50 till 80 år inte delar svåra känslor med någon och att 80% av de övriga männen i åldersspannet enbart delar djupare känslor med sin partner.

Ensam efter skilsmässaÄven om man får stöd av omgivningen kan man känna sig ensam då man inte lever i en tvåsamhet. Saknaden efter en partner och någon att dela livet med kan vara stor. Avsaknaden av kärleksrelation kan få en att tvivla på om det går att älska en själv eller på om man själv är förmögen att klara av tvåsamheten. Många börjar fundera över sina anknytningsmönster och vilka svårigheter dessa kan medföra. Dessa tankar genererar ofta depression eller ångest, särskilt panikångest om man försöker tvinga sig själv att vara i relationer man inte mår bra i bara för att slippa ensamheten och/eller skammen. I dessa lägen lider man ofta en högre risk för att vara i destruktiva relationer.

Att känna sig övergiven eller utanför är ofta skambelagt och om man inte får hjälp att undgå känslan kan man exempelvis istället fylla sin kalender till bredden, utveckla social fobi, vara självdestruktiv eller aggressiv.

Ensamhet påverkar hälsan negativt

Oavsett vad som förorsakat känslan av ensamhet så är ofrivillig ensamheten ett stort problem då det leder till såväl psykisk som fysisk ohälsa. Ensamhet kan ge en känsla av otrygghet vilket i sin tur stressar människan och kan leda till ångest. Denna stress är oerhört nedbrytande. Långvariga påslag av stresshormoner ger en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar.

Hälsoproblem ensamhetMan kan uppleva sig ensam trots många sociala kontakter och relationer. Man kan till och med känna sig ensam tillsammans med andra. Det spelar ingen roll om ensamheten är faktisk eller enbart upplevd. I längden är det hälsofarligt i alla fall. Ensamhet är enligt vissa undersökningar dubbelt så farligt som fetma och lika skadligt som alkoholism eller som att röka 15 cigaretter om dagen. Dessutom ökar ensamhet risken för inflammation i kroppen och för sjukdomar som stroke och demens.

Samvaro med andra har en lugnande effekt och de som lever i goda nära relationer har den bästa psykiska och fysiska hälsan. Men det viktigare att man har sällskap än en partner. Utanförskap kan leda till depression då man inte känner sig behövd, accepterad eller älskad.

Ensam på äldre dagar

Äldre människor känner sig faktisk inte lika ensamma som yngre trots att de umgås mindre. Men det kan kännas ensamt på ålderns höst när man blir pensionär om man inte har en naturlig umgängeskrets utanför arbetsplatsen eller om man förlorar sin livskamrat, familj eller vän.

Ensam på äldre dagarDet kan kännas jättesvårt att på äldre dagar hitta kraften och motivationen att börja om med att bygga upp nya bekantskaper, hitta en ny partner eller utveckla nya intressen. Att förlora någon man älskar är oerhört tungt och har man inte längre ett så stort kontaktnät kvar kan det vara svårt att komma igenom sorgen och risken för att man utvecklar depression är då hög. Är man deprimerad kan det också kännas meningslöst att så sent i livet börja träffa nya människor vare sig det är för en kärleksrelation eller för att få vänner. Kroppen är inte längre vad den har brukat vara och orken tryter. Ensamheten kan då kännas förlamande. Många stänger i det läget in sig och har svårt att förmå sig att komma ut.

Stöd från någon som kan förstå ens situation kan förändra situationen till det bättre. En psykolog online via telefon, chatt eller videosamtal kan ge det stöd man saknar för att komma vidare med sitt liv och börja se ljuset igen.

Psykologisk hjälp och stöd vid ensamhet

Att man känner sig ensam när man lever själv eller precis har förlorat sin partner kan vara mer uppenbart än att man känner sig ensam som förälder eller i parrelationen. Men väldigt många känner sig ensamma just i parrelationen och/eller hjälplösa i sina föräldraroller och önskar att någon kunde ge dem stöd.

Hjälp mot ensamhetEnsamheten och utsattheten ökar när man skäms över sin misslyckade relation eller föräldraskapet. Kanske har man själv en uppväxt kantad av trasiga relationer. Rådgivning med en bra psykolog via Skype kan göra underverk för personer med ensamhetskänslor. När man känner sig ensam, utnyttjad, lämnad eller utanför i parrelationen eller familjen är det därför mycket värdefullt att få psykoterapi eller stödsamtal av en psykolog i en trygg miljö som man valt själv.

I vårt moderna samhälle har vi gått från storfamiljen vidare till att förlita oss på att ens partner och vänner skall uppfylla alla våra behov till att vi slutligen själva skall uppfylla dem i något så kallat självförverkligande. Detta med att förverkliga sig själv har inte fungerat så bra utan snarare lett till låg självkänsla, ensamhet och i slutändan depression och ångest. Mina behov vägs och ställs mot dina behov istället för våra behov och vårt mål. Har man ett gemensamt behov blir också misstänksamheten och paranoian mindre. Man litar på att den andre vill samma sak. Det vill säga det bästa för oss och att det också är bäst för mig som enskild individ.

När man inte litar på att andra vill en väl uppkommer en ångest för närhet som gör att man drar sig undan fastän man egentligen längtar efter sällskap. Undersökningar visar att ensamma människor mer ofta upplever tillvaron som hotfull och otrygg. Det kan leda till att man undviker sociala sammanhang. Ett undvikande av sociala sammanhang kan också bottna i en rädsla för att känna sig mer bortstött.

Social fobi

Det är viktigt att förstå vad det är som triggar dessa negativa känslor för att kunna hantera dem. Det kan vara svårt att identifiera triggerpunkter och ändra sina tankemönster själv. En psykolog kan hjälpa dig med det och med andra svårigheter som är kopplade till ensamheten exempelvis ångest och depression. Så nu när du kan få hjälp, stöd, rådgivning eller terapi online finns det ingen anledning till varför du ska riskera hälsan eller lida i tysthet.

Tips till dig som vill öka kontakten med andra och minska din ensamhet

 • försök att småprata och ha ögonkontakt med andra människor
 • utgå från att andra vill dig väl
 • sök dig till sociala aktiviteter du tycker om exempelvis en kör, kyrkan eller sporter
 • våga visa vem du är bakom fasaden

 

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018