Social fobi / Social ångest

Vanligt med social fobi och ångest

Det är ganska vanligt att man söker hjälp med sin ångest över att träffa andra människor. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att ca 1o% av svenska befolkningen lider av social fobi. Nej, mer konstigt kan tyckas vara att denna person ofta verkar supersocial utåt. Mycket vänlig, välartikulerad och ofta också positiv. Vid första mötet är personen vanligtvis väldigt tillmötesgående och ger ett ganska säkert intryck. Men under ytan gömmer sig en stor social osäkerhet. Under sessionerna framkommer att det ofta handlar om en rädsla för att bli granskad av andra som man upplever som dömande. Klienten har vanligen en stor rädsla för att deras ångest  och osäkerhet i sociala sammanhang ska märkas utåt. Det skulle då visa på en svaghet som skulle kännas väldigt skamfyllt för denne. Det blir ibland så skamfyllt att man får mer ångest över att ångesten skall synas än för den sociala situationen i sig.

Social ÅngestÅngesten för att vara konstig, annorlunda eller för att inte duga kommer ofta först oftast i tonåren och sedan smyger sig rädslan för symtomen på och man får ångest inför ångesten.

En del människor med social fobi kan bli så ångestfyllda för sociala sammanhang att de får panikattacker. Livet blir då en enda kamp för att undvika ångest istället för att njuta av livet. Det kan gå så långt att man undviker och avbryter mycket som man egentligen vill, som studier, relationer, resor och uteliv. Social fobi kan också leda till ensamhet eller utmattningssyndrom och i förlängningen till depression.Det är vanligt att man självmedicinerar med alkohol. Det är oerhört viktigt att man får hjälp med att bryta sådana mönster för att få ett gott liv. Idag kan man få denna hjälp i sin trygga hemmamiljö genom terapi via Skype, vilket underlättar för många med social fobi.

Olika former av socialfobi

För en del som lider av social fobi är det enbart skräcken för att bli granskad i vissa specifika situationer som uppleves jobbiga. En klient är kanske rädd för att bli granskad i formella sammanhang men är trygg med att samtala med vänner, medans det precis tvärt om för en annan (fast det är inte lika vanligt).

Specifik social ångest

Generellt brukar man dela in specifik social ångest i fyra olika grupper nämligen rädsla för:

 1. Att hamna i fokus i formella sammanhang. Den absolut vanligaste formen av socialfobi är ångest över att tala inför andra människor, som att få ordet vid ett möte, hålla tal eller presentera inför en grupp.
 2. Ångest för att hålla föredragSamtal. Vanligast här är rädslan för att prata med auktoriteter men kan också visa sig i ångest över att exempelvis mingla på en fest, prata med vänner eller fråga en okänd om vägen. Klienten känner då stor osäkerhet när det inte finns ett "manus" att hålla sig till utan man är tvungen att vara spontant uttrycka sig och kanske dessutom kanske lämna ut en del av sig själv för granskning.
 3. Att hävda sig exempelvis genom att delge sin åsikt eller sätta gränser.
 4. Att bli observerad exempelvis när man äter, skriver eller utföra andra speciella handlingar när andra ser på. Det handlar då oftast om en rädsla att darra, snubbla, spilla eller på annat sätt skämma ut sig.

Ett sätt att hantera den situationsbetingade sociala ångesten är att successivt utsätta sig för de situationer man upplever jobbiga. Man börjar då med den lättaste situationen för att när du vant dig vid denna sedan gå på de svårare situationerna. Det kan vara svårt att på egen hand klara av detta men då kan man söka stöd från en Psykolog.

Pröva gärna att sätta dig bekvämt och tänk att du är lugn och trygg. Ta sedan en penna och skriv: Jag är lugn och trygg. Observera texten du skrivit och beskriv din handstil. Pröva nu istället på att fokusera på att du absolut inte får darra när du skriver. Känn hur det känns att darra. Hur svårt det är att låta bli att darra. Hur svårt det är att hålla i en penna när du darrar. Skriv sedan: Jag får absolut inte darra när jag skriver det här. Hur gick det?

Generaliserad social ångest- alltid rädd att bli bortgjord

Ovanstående sociala fobier klassas som specifika eftersom de inte visar sig i alla sociala situationer men det finns de klienter som lider i princip alla sociala sammanhang så till den milda grad att de isolerar sig i största möjliga mån. Då handlar det om en generell social ångest.

Generell ångest i sociala sammanhangEftersom det är näst intill omöjligt att undvika alla sociala situationer tillämpar dessa personer en rad olika säkerhetsbeteenden för att undvika den fruktade skammen som att alltid sitta nära dörren eller en toalett, undvika ögonkontakt, vara tyst, lägga fokus på andra eller spela pajas. Andra vanliga säkerhetsbeteenden är att vara överdrivet vänlig, aldrig hävda en motsatt åsikt eller att i tysthet repetera allt man skall säga i huvudet innan man säger det. En låg självkänsla kan göra det svårt att uttrycka kritik och ilska gentemot andra och det är ofta viktigt för en person med generell social ångest att vara omtyckt av alla, men handen på hjärtat vem vill inte det? Men de flesta av oss är inte villiga att betala priset. Om man väljer att inte hävda sig själv, så förlorar man också något....

Skyddsbeteendena påverkar naturligtvis uppmärksamheten eftersom den drabbade är mer fokuserad på sig själv än på omgivningen, vilket gör att de också har ångest över att framstå som konstiga eller nervösa. Och då behövs det skyddsbeteenden för att täcka över detta också vilket gör att hen ofta pratar ner sig själv och säger något i stil med "vad dum jag är" eller "det är ju typiskt mig", men att ständigt mata sig själv med dessa negativa självbilder leder bara till att man övertygar sig själv (och i värsta fall även andra) om att man är en ganska värdelös människa, vilket i sin tur förstärker den sociala fobin.

Terapi vid social ångest

Hjälp med social ångestDet är ganska vanligt att klienter med social ångest föredrar terapi via Skype där de kan vara trygga i sin egen hemmiljö. Många föredrar att boka chatt eftersom de upplever att de kan uttrycka sig friare när de är anonyma i chatten, men det finns också de som föredrar att komma till mottagningen. Oavsett vill klienten ofta ha hjälp med två sidor av ångesten som hen upplever i sociala sammanhang. Dels är hen överdrivet rädd att göra bort sig på ett eller annat sätt och dels är hen rädd att symtomen på ångesten såsom svettning, darrning, andnöd, illamående, rodnad, yrsel skall synas.

För personen som lider av social fobi är fobin en stor skam. En svaghet och handikapp man till varje pris vill bli av med och som hen länge försökt hantera med olika trygghets- och skyddsåtgärder ofta ända sedan tonåren. Det är inte ovanligt att man hanterar sin sociala fobi bättre med alkohol i kroppen. Det är för många lättare att titta djupt ner i flaskan än i någons ögon. Det kan då komma att uppstå ett sekundärt alkoholberoende till följd av social fobi som är svårt att bli av med om man inte först behandlar fobin.

Självdistans- själens balsam

Du är universums centrum för dig, men inte för resten av världen! Väldigt många människor och framför allt de som lider av social fobi lägger alltför stor vikt vid vad de tror att andra människor skall tänka om dem, men faktum är att andra människor har för fullt upp med sig själva för att lägga märke till allt hos dig.

Jämför sig med andraAtt vara så extremt självupptagen för att kunna göra ett gott intryck leder till orealistiska krav på sig själv med följden av påträngande och återkommande negativa tankar som sig själv. Det uppstår en inre dömande röst: Varför sa du så? Vad skall de tro? Men gud så pinsamt! Varför var jag inte bara tyst? Eller tvärt om, varför stod jag bara där utan att säga något? Många ältar sina möten i evigheter, vänder och vrider på dem i oändlighet. Minsta lilla grej uppfattas som en total katastrof.

Bli fri från ångest med hög självkänsla

Hur undkommer man denna inre terrorist? Ett gott självförtroende och hög självkänsla eliminerar terroristen och motverkar därmed socialfobi och ångest. Om man vet att man duger funderar man av naturliga skäl inte så ofta på om andra tycker att man duger eller oroar sig för att göra bort sig. En person med god självkänsla har realistiska krav på sina sociala prestationer. Personen med social ångest har ofta mycket hårda regler för sig själv i sociala situationer och rädda för att dömas av andra utifrån dessa krav.

Rädd för offentliga sammanhangNär man är rädd fokuserar hjärnan på att detektera faror för att undvika dem. Det gör att man blir så fokuserad på risker att man missar de sociala händelser som faktiskt går bra. Detta gör att många med social fobi har en förvrängd bild av sig själva i sociala situationer. Det är faktiskt så att de flesta personer med social fobi hanterar sociala situationer mycket bättre än vad de tror och andra uppfattar dem som socialt kompetenta.

Det är inte tillräckligt att ändra på olika beteenden för att få bättre självkänsla. För bättre självkänsla krävs förändringar på ett djupare plan. En Psykolog kan analysera nuvarande övertygelser om din självbild och hjälpa dig att ersätta sådana övertygelser som inte är bra med nya positiva.

Förbättra självbild

Normalt onormal

Lider du av social fobi är du inte udda. Enligt undersökningar har mer än var tionde svensk social fobi, det vill säga flera hundratusen svenskar med social fobi. Lägg då till att det är många som känner sig besvärade men inte lika allvarligt, så förstår du vidden av den ångest inför möten med andra människor som flödar i vårt samhälle. Det är nästan normalt att gå omkring och oroa sig för att bli bedömd eller för att vara pinsam.
Beroende på i vilken omfattning du lider finns det olika tillvägagångssätt att behandla den. Vänder dig till en Psykolog för mer information om vilken behandling som är lämpligast för just din ångest. - Bara för att det är vanligt betyder det inte att du ska fortsätta att vara fobisk.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018