OCD och tvångstankar

Obsessive compulsive disorder, OCD eller tvångssyndrom som det också heter drabbar ca 2-3 % av befolkningen. Förekomsten av tvång är jämnt fördelad mellan könen, men studier visar en viss skillnad i utvecklingen av typ av tvång mellan kvinnor och män. Bland annat är det fler kvinnor än män som lider av renlighetstvång och tvärt om fler män än kvinnor som lider av symmetritvång.

OCD innebär mycket lidande för den drabbade. World Health Organization (WHO) räknar OCD  som ett av världens mest begränsande åkommor. Undersökningar visar att 80-90 % av befolkningen till och från har tvångstankar och att var 10:e person söker hjälp med dessa.

OCD bryter oftast ut tidigt i livet under barn- eller ungdomen. Allra vanligast är det att tvångstankar och tvångshandlingar börjar i tidiga tonåren och det är mycket ovanligt att sjukdomen debuterar efter 35 års ålder. I de fall den bryter ut sent i livet visar det sig ofta att man haft tvångstankar och/eller tvångshandlingar sedan barndomen men att de inte upplevts vara en begränsning eller ett problem för personen.

Hjälp OCDKontrollbehov

Tvångstankarna har sin grund i en vilja att ha kontroll över tillvaron. Det är normalt och sunt att ha ett behov av viss kontroll över sitt liv och många känner ett "tvång" att utföra vissa saker på ett visst sätt för att undvika negativa konsekvenser. En person med tvångssyndrom har dock svårt att skilja på små och stora konsekvenser. Tvånget kan då bli så omfattande att det tar över hela personens tillvaro och skapar problem i relationer, med hälsan, med ekonomin och/eller i arbetet. Det är när behovet blir så här stort och hindrar en person från att leva ett normalt liv som det kallas tvångssyndrom eller OCD.

Minimikravet för att det kliniskt ska anses vara OCD är att personen lider av sitt tvång samt att tvångstankar och/eller tvångshandlingar upptar mer än en timme per dag.
Förmågan att själv inse det orimliga i tvånget varierar mellan olika individer. Många är duktiga på att övertyga både sig själva och andra med hjälp av logiska förklaringar till sitt tvångsbeteende.

Orsak

OCD är till viss del ärftligt. Gener och hjärnans signalsubstanser kan förklara en del av utvecklingen av tvångssyndrom men vilka de resterande katalysatorerna är, är fortfarande oklart. Forskning indikerar dock på att om man tidigt i livet varit med om ett trauma så som exempelvis misshandel eller sexuella övergrepp så ökar risken för OCD. Ett obearbetat trauma kan av en viss händelse eller långvarig stress senare i livet utlösa tvångstankar och tvångshandlingar. Tvången kan då utvecklas genom att man känslomässigt kopplar ihop en viss plats, situation eller ett visst objekt med ett obehag som man kände vid traumat.

Orsaker till OCD
Med tanke på att stressen ökat på senare tid i vårt samhälle är det kanske inte så konstigt att också OCD ökat. Att alltid vara kontaktbar, mobilitet och "kampen om att förverkliga sig själv" kanske har ett väldigt högt pris också sett ur ett OCD-perspektiv.

Tvångstankar och Tvångshandlingar

Tvångssyndromet kan bestå av tvångstankar och tvångshandlingar;

Tvångstankar

Tvångstankarna finns alltid vid OCD och är oftast ångestladdade men ibland bara irriterande. Tvångstankar är obehagliga tankar eller fantasier personen har fast hen inte vill. Dessa ofrivilliga tankar känns personlighetsfrämmande för individen men trots detta tillskrivs tvångstankarna vid OCD så stor betydelse att det blir svårt att hantera dem. Oftast handlar tvångstankarna om tabubelagda ämnen så som att:

 • sexuellt utnyttja eller skada andra som exempelvis barn
 • bli allvarligt sjuk eller smittad,
 • komma i kontakt med smuts och bakterier
 • skada sig själv eller andra
 • inte älska sin partner/sitt barn/sin familj
 • man är en hemsk eller omoralisk person
 • göra farliga saker
 • orsaka en katastrof
 • göra andra besvikna
 • bryta mot religiösa tabun
 • säga eller göra olämpliga saker, skämmas

TvångstankarDet är vanligt att en och samma person med OCD har flera olika typer av tvångstankar/tvångshandlingar. Tvångssymptomen kan också byta skepnad under årens lopp och påverkas i styrka med olika livshändelser och av det övriga måendet. Tvångssymtomen ser väldigt också väldigt olika ut hos olika personer. För en del personer med OCD tenderar tankarna att fastna och gå i rundgång medans andra personer med OCD mer tenderar att ha magiska tankar. En variant av OCD som kallas Purely obsessional OCD (Pure O) genererar rädsla för att agera på ett skrämmande sätt.

Purely obsessional OCD, Pure O

Pure O genererar ofta en rädsla för tankar om det mest obscena personen kan föreställa sig. Det är vanligt med en rädsla för att dessa tankar är uttryck för en verklig inneboende önskan och man kan bli rädd för att man kommer att iscensätta dessa obscena tvångstankar eller att man håller på att bli galen. Inget av dem kommer att inträffa vid OCD. Personen kommer inte att mörda sin närstående, hugga kniven i någon, förgripa sig på ett barn eller hoppa ut genom fönstret.

Den som lider av Pure O skäms väldigt mycket över sina obscena tankarna och känner ibland också skuld över tvångstankarna. Tvångstankar kan komma ur en rädsla för att vara en hemsk person på ett eller annat sätt och/eller ur en rädsla för att tappa kontrollen över känslorna och att då skulle vad som helst kunna hända, även det allra värsta man kan tänka sig. Så trots att personen absolut inte vill agera på det sättet kan denne ändå vara rädd att ändå göra det mot sin vilja. Hen litar inte på sig själv längre.

Pure O
Istället för att utöva tvångshandlingar ältar en person med Pure O huruvida de är en ond människa eller inte. Ofta ser man sig vid Pure O som en vidrig människa som har dessa tankar och att man inte förtjänar att vara lycklig. Den inre kritikern låter dem aldrig slappna av. De analyserar sina tankar och letar ständigt efter svaret på sin fråga och bevis för att de inte kommer att utföra sina tvångstankar. Ibland leder Pure O till att personen isolerar sig. Ofta är Pure O osynlig för omgivningen men ångesten hanteras också ibland genom att bekänna tankarna för någon annan.

Tvångshandlingar

Vissa lugnande handlingar så kallade tvångshandlingar minskar ångesten när tvångstankarna kommer.

Eftersom tvångstankar genererar mycket ångest är det vanligaste att man försöker kontrollera dem. Hen skaffar sig ritualer i ett försök att kontrollera det man kan kontrollera i tillvaron. Saker som “känns fel” måste korrigeras eller upprepas till den rätta känslan uppstår. Obehaget minskar då för stunden och en ångestlättnad och trygghet infinner sig kortvarigt. Obehaget är så stort att hen fortsätter med dessa kortsiktiga tvångshandlingarna trots att de i sig begränsar livet.

De flesta skäms över tvångshandlingarna och försöker dölja sina ritualer. Ritualerna är inte alltid kopplade till själva tvångstanken. Gemensamt är dock att de utföras för att undvika att tvångstankarna blir till sanning. Att göra dem ofarliga och få dem att försvinna för stunden.  Personen vågar inte ta risken att avstå från en tvångshandling som, enligt hens inre svårdefinierbara känsla, kan skydda närstående och hen själv från olyckor eller katastrofer.

Vilka handlingar är tvångshandlingar?

Hjälp med tvångshandlingarEtt exempel på tvångstankar som leder till tvångshandlingar kan vara:

-Tänk om det börjar brinna! Vad hemskt det vore! Det kommer säker att börja brinna! Var kan det börja brinna? På spisen! Har jag stängt av spisplattorna? Jag går och kollar att spisen är avstängd så får jag lugn. Men tänk om strykjärnet fortfarande är på! Jag går och kollar att strykjärnet är avstängt. Tänk om det börjar brinna i kaffemaskinen eller tv:n! Bäst jag går och drar ur kontakterna till kaffemaskinen och Tv:n. osv.....

Exemplet ovan kan bli väldigt tidsödande och göra att personen återvänder till hemmet flera gånger under en arbetsdag för att kontrollera att det inte föreligger någon risk att det kan börja brinna.

De vanligaste typerna av tvångshandlingar är att:

 • ställa eller göra saker på rätt sätt, vilket kan innebära att hen sorterar saker på ett visst sätt eller så att det blir symmetriskt.
 • ha rutiner så att saker måste göras i en viss ordning eller att göra saker ett visst antal gånger
 • ha svårt att slänga saker och /eller samlar på olika saker
 • utföra ett extremt tvättande, oftast händerna för att ta bort smuts och bakterier.
 • kontrollera saker tvångsmässigt, oftast säkerhetsgrejer som spis och att det är låst.
 • tvångsmässig långsamhet
 • mässa en fras eller räkna för sig själv
 • upprepa vissa ord i tankarna
 • överdrivet analysera tankar och handlingar
 • undvika situationer, platser, människor och saker som förknippas med tvångstankar
 • utsätta sig för saker i hopp om att bevisa att tvångstankarna inte är sanna
 • leta efter svar på tvångstankar på nätet eller på annat sätt
 • att bekänna för andra personer i förhoppning att inte vara som i sina tvångstankar
 • ha ätstörningar

Tvångshandlingar
Inre- och yttre tvångshandlingar

Tvångshandlingar kan vara inre och yttre. Det är två olika sorters sätt att kontrollera sina tvångstankar på:

Inre tvångshandlingar

De inre tvångshandlingarna innebär att man använder sin tankeverksamhet till att kontrollera och neutralisera sina tvångstanka. Man använder sig av osynliga
mentala ritualer. Det är då oftast bara personen med OCD som själv märker av tvångshandlingarna. En inre tvångshandling kan vara att räkna saker tyst för sig själv eller som ofta är fallet vid Pure O att älta och överanalysera saker.

Yttre tvångshandlingar

Yttre tvångshandlingar är tvångsritualer som är möjliga att observera även för utomstående, så som tvångsmässigt tvättande av händerna. För de flesta med OCD (dock ej Pure O), är tvångshandlingarna tydliga för dem själva och för andra i omgivningen.

Terapi vid OCD

Om du lider av OCD är det viktigt att du söker hjälp eftersom OCD oftast inte går över av sig självt. Terapi brukar ge bra resultat och Kognitiv beteendeterapi, KBT ger oftast mer bestående resultat än läkemedel. ERP är en metod inom KBT där man gradvis tillsammans med sin terapeut exponerar sig för det som skapar ångest och tvångstankar utan att utföra sina tvångshandlingar. Samlartvång och behov av att det ska kännas "rätt" förekommer ofta med bland annat Asperger och är svårbehandlat.

Terapi mot OCD

Minska tvångstankar

Det finns saker du själv kan göra för att minska ångest, tvångstankar och tvångshandlingar.

 • fysisk aktivitet minskar ångest och kan på så sätt också minska tvångstankar
 • stresshantering kan göra stor skillnad vid OCD, då man vid stress har svårare att skilja ut bagatellartade problem från verkliga problem
 • att identifiera stressorer är också viktigt för att undvika att hamna i stresstillstånd
 • att påminna sig själv att tankar inte är samma som handlingar
 • samtal med någon om dina tvångstankar och/eller tvångshandlingar kan lindra den ångest och skam du känner inför dem
 •  avstå eller successivt minska dina tvångshandlingar
 • undvika att begränsa ditt liv

Om du tycker att det är svårt att hantera tvångstankar och/eller tvångshandlingar på egen hand hjälper Psykolog Online dig gärna med detta. Du kan i vår onlineterapi prata med en psykolog via Skype genom att boka en chattsession, telefonsession eller en videosession.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018