Destruktiva relationer

Destruktiva relationer kan se ut på många olika sätt och vara i olika konstellationer. Det kan exempelvis vara en destruktiv relation mellan förälder och barn,  syskon, vänner eller inom ett kärlekspar.
Relationer med psykopater och starkt narcissistiska personer blir nästan alltid destruktiva. Psykiatriska diagnoser av olika slag innebär ofta påfrestningar på relationer. Ibland så mycket och på ett sätt att relationen är destruktiv.
Men ibland kan det helt enkelt vara så att man är två personer som har så olika behov och sätt att uttrycka dem på att det leder till en destruktiv relation.

Hur vet man om man lever i en destruktiv relation?

Huvudkännetecknet för att relationen är destruktiv är om en eller båda mår mer dåligt än bra i relationen. Svaret är därför ganska enkelt; när relationen orsakar mer smärta än glädje över tid är den destruktiv. Det kan vara att antingen du inte tycker om hur du själv blir i relationen och/ eller hur du blir behandlad av den andre i relationen. Ibland kan det vara så att man trycker på varandras triggerpunkter.

Triggerpunkter i relationen

Varningstecken på att relationen du har till din partner är destruktiv

 • Bråken går överstyr så att man skriker på varandra, säger elaka saker eller är våldsamma.
 • En av er använder sig av passiv aggressivitet
 • Du är mer ledsen eller arg än glad eller känner dig deprimerad
 • När du märker att du slappnar av när din partner inte är vid din sida.
 • Någon av er lever i skuggan av den andre och anpassar sitt liv extremt efter denne. Så mycket att den förlorar sig själv. Man kanske slutar att göra vad man tyckte om att göra innan och slutar umgås med dem man tyckte om att umgås med innan relationen.
 • Du har blivit osjälvständig och självkänslan minskat, du kan exempelvis känna dig ful och osäker.
 • Du undviker att säga din mening.
 • Du eller din partner behandlar sig själv eller den andre illa.
 • Man blundrar för eller har överseende med återkommande lögner och svek.

När är det dags att lämna relationen och när skall man arbeta på den?

Våld i relationenOm det förekommer fysiskt våld bör man lämna relationen snarast. Om det inte gör det och du redan har försökt förklara hur påverkad du blir av bråken men inte fått förståelse eller gehör så kan man föreslå parterapi.  Om man upplever att man själv förändras till det sämre är det bra om man själv söker individualterapi till att början med och eventuellt sedan också parterapi/ familjeterapi. Om man upplever sig illa behandlad eller att det lätt blir konflikter kan man söka par-/familjeterapi om den andre också är med på det. I annat fall bör man överväga alternativa lösningar som individualterapi , kurs i konflikthantering med mera eller om man kanske ska lämna relationen.

Psykopaten i ett destruktivt förhållande

Behovet av kärlek är nedärvt och sitter djupt rotat i oss. Kärlek kan göra livet underbart men gör oss också väldigt sårbara.

Det finns ett flertal olika studier som presenteras online som visar att kärleken är det viktigaste för människan. Exempelvis genomförde Harvard-universitetet en 75 år lång studie som visar att deltagarnas kärlek och sökande efter den i livet hade varit det viktigaste.

Men kärleksrelationer är inte alltid lätta utan orsakar ibland smärta. Det finns till och med ett syndrom som heter Broken Heart Syndrome som innebär att hjärtat påverkats så negativt av emotionell stress som vid exempelvis hot om separation att det uppstår allvarliga bröstsmärtor och andnöd som följd.

Psykopatens spelDet stora behovet av och längtan efter kärlek är något som psykopater medvetet använder sig flitigt av (men även omedvetet används det av människor med andra personlighetsstörningar) för att få makt över personer.
Först skapar psykopaten det starka och till synes kärleksfulla emotionella bandet till den andre genom att visa överdriven uppskattning och kärlek, för att sedan hänsynslöst dra tillbaka kärleken och ersätta den med förnedring, förtryck och/eller våld. Psykopaten njuter av makten detta ger då partnern desperat försöker undvika ett krossat hjärta genom att vända ut och in på sig själv för att vara till lags.

Förförd av en psykopatPsykopaten inleder ofta den destruktiva relationen med att visa omtänksamhet men som är en maskerad form av kontroll. "Jag kan hämta dig efter festen" Glöm inte din mobiltelefon" osv.  Senare övergår omtänksamheten mer i försök att isolera partnern från andra genom att baktala och nedvärdera dem. Nu har psykopaten nästan fullständig kontroll över sin partner eftersom den inte kan bolla sina tankar/funderingar med någon annan än psykopaten som kommer att hjärntvätta denne till att hen är värdelös.

Värdelöshetskänsla i parrelationEngagemanget är nästan aldrig tvåsidigt i destruktiva relationer där den ena parten är starkt narcissistisk eller psykopat, varken från början eller i slutet. Denne partnern kan intensivt uppvakta den andre och lägga stor möda på att få till en date, men detta är inte ett sant engagemang. Engagemang är när man försöker att förstå den andre partnern i konfliktsituationer och är villig att kompromissa med sina önskemål för att få en bättre relation. En narcissistisk partner har ofta starka och orubbliga åsikter om relationen och allt ont kommer från den andre.

Skydda dig från psykisk misshandel

Vem som helst kan hamna i ett destruktivt förhållande men om man hela livet törstat efter närhet är man extra sårbar då det i destruktiva förhållanden brukar finnas mycket passion och ganska snabbt brukar man också känna en intimitet med partnern. Men sann intimitet är något som tar tid att bygga upp, här går många i fällan. Man får känslan av att man är själsfrände och intimiteten upplevs så stark i början, att när den sedan avtar gör man nästan vad som helst för att få tillbaka den känslan av samhörighet.

Skydda sig mot destruktiv relationFör att skydda dig mot att bli bedragen, utnyttjad och sårad finns det olika tecken du kan vara observant på. Exempelvis om personen:

 • lätt blir frustrerad och arg
 • inte känner skuld utan skyller sina fel och misstag på andra
 • har svårt att uppfatta andras känslor
 • respekterar inte regler eller gränser
 • inte lär sig av sina misstag
 • inte accepterar att andra involveras

Men ditt starkaste skydd mot att fara illa i en relation är inte är få koll på personen i din närhet utan på dig själv. För att försäkra dig om att du inte krossas i en destruktiv relation behöver du känna till och vara observant på dina gränser. Om du vet var din gräns går för hur du vill bli behandlad har du ett bättre skydd mot olika former av övergrepp såväl fysiska som psykiska och kan då lämna relationen. Exempelvis finner en psykopat finner mindre nöje i att verbalt smutskasta dig om hen inte kan se smärtan i dina ögon som kommer med ifrågasättandet av dig själv och ditt värde. Och dessutom kommer du inte att stanna i en sådan relation eftersom du vet att du är värd så mycket mer.

Stöd från vännerTa hjälp av vänner eller psykolog

Det är som sagt viktigt att redan från början hålla på sina gränser. Den känslomässigt störda personen tenderar att långsamt tänja på gränserna utan att du märker det och när du väl märker är du kanske så känslomässigt involverad att det är svårt att på egenhand bryta relationen. I detta läget är det bästa skyddet ett bra socialt nätverk med nära vänner och / eller en varm familj som kan stötta och hjälpa dig att se relationen i rätt ljus. Psykopater är väl medvetna om att utomstående personer som inte har den känslomässiga bindningen till denne kan komma i vägen för den destruktiva relationen. Därför brukar de tidigt se till att den andre inte umgås med vänner eller familj genom att baktala utomstående eller låtsas känna sig övergiven.

ParterapiOm du saknar socialt nätverk men känner att det är något som inte känns bra i din relation kan du också enkelt via din dator eller telefon ventilera detta med en psykolog online i en chatt eller i videosamtal via Skype. Dessa samtal kan vara i form av en terapi online där man stärker självkänslan men samtalen med psykolog kan också bestå mer av rådgivning.

Äkta kärlek

Det är inte ovanligt att man som vuxen söker att bli älskad gränslöst särskilt om man haft en kärleksfattig uppväxt. Det är inte för intet som online-dating vuxit sig så stort. Internet och Skype möjliggör att man kan hitta kärleken i hela världen. Online datingMen när du träffar någon online saknar du skyddet vänner kan ge som gemensam bekant till er båda. Om du befinner dig utomlands och känner dig fast eller osäker i förhållandet kan du alltid vända dig till Psykolog Online för att snabbt få hjälp med att bryta dåliga mönster eller om det krävs, bryta ett destruktivt förhållande. Du kan ofta få en terapitid samma eller nästa vardag om du är flexibel. Du kan välja att vara anonym om du vill.

Kärlek innehåller empati och omsorg, en vilja att bry sig om någon annan. Men vad som mer specifikt är kärlek för en person är väldigt individuellt. Det har publicerats flera böcker om olika kärleksspråk. Men det finns vissa element som forskare kommit fram till ingår i begreppet kärlek i en parrelation. Den amerikanska psykologen Robert Sternberg delar upp kärleken i tre komponenter: passion, intimitet och engagemang.

Med passion avses här att man känner en attraktion och sexuell lust till sin partner.

Med intimitet menas de speciella band av tillgivenhet, närhet och trygghet som formas och växer fram när man delar sina liv med varandra. Att man "connectar"

Äkta kärlekMed engagemang kommer att man kompromissar och håller ihop nästan oavsett vad som händer och har viljan att lösa konflikter och försonas. "Att man ger och tar"

Många kan efter avslutat destruktivt förhållande sakna passionen och den falska närheten som inte alltför sällan är väldigt starka. Många oroar sig för att aldrig träffa någon som kan ge dem så mycket kärlek som de upplevde i början av den destruktiva relationen. Men med högre självkänsla kommer du att attrahera och attraheras av människor som mår bättre i sin själ och få uppleva kärlek som baseras på omsorg istället för underkastelse. En högre självkänsla kan vara svårt att uppnå på egen hand. Man kommer ofta en bit på vägen genom att läsa litteratur i ämnet. Men oftast krävs det professionell hjälp. Vi på psykolog online hjälper dig gärna till bättre självkänsla så att du har möjlighet att få uppleva sann kärlek.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018