Parterapi

Parterapi onlineParterapi online

Att det någon gång under en parrelation uppstår en kris är mer en regel än ett undantag. Drygt hälften av alla äktenskap i Sverige slutar dessutom i skilsmässa ofta för att man tror att problemet ligger hos partnern eller att gräset är grönare på andra sidan. Tyvärr erfar många dessvärre att mönstret upprepar sig i nästa relation också. Många parrelationer skulle kunna fungera mycket mer tillfredsställande om paret söker parterapi och får hjälp att förstå varandra och kommunicera bättre.
Det kan vara svårt att få tid att tillsammans regelbundet komma iväg till en psykologmottagning för parterapi. Speciellt om man har svårt att hitta barnvakt eller befinner sig mycket på olika håll. Men det är viktigt att paret som har problem tar tag i dessa innan det gått för långt. Parterapi online möjliggör professionell hjälp regelbundenhet i och med att paret kan befinna sig var som helst, till och med på olika platser från varandra och ändå med hjälp av flerpartssamtal via Skype få den hjälp de behöver för att komma vidare i relationen.

Men hur skall man veta när det är dags? Det är förstås individuellt men som riktlinjer kan man säga att det är lämpligt att söka professionell hjälp om:

 • ni bråkat länge om samma sak utan att åstadkomma betydande förbättringar
 • ni trots stora ansträngningar inte förstår varandra tillräckligt och har svårt att hantera dessa olikheter
 • samarbete inte fungerar tillfredsställande
 • tidigare otrohet eller svek fortfarande påverkar relationen
 • När ska man söka parterapiintimiteten och närhet minskat betydande
 • livsomställningar så som sjukdom, föräldraskap, barns utflytt, pension eller arbetslöshet påverkar relationen negativt
 • någon av er allt för ofta undviker att lyfta frågor av rädsla för konflikt
 • ni upplever er låsta i positioner i relationen och att relationen inte utvecklas positivt
 • någon av er ofta är frustrerad, ledsen eller arg i relationen och upplever att den inte får sina behov tillgodosedda
 • ni gör varandra illa
 • tystnaden dominerar i relationen

Parterapi via Skype

Psykolog Online har mer än 10 års erfarenhet av parterapi online! Vår parterapi har gett många par en ny chans och en djupare förståelse för varandra. Parterapin på Psykolog Online sker via Skype. Fokus under skype-samtalet kommer främst att vara här och nu, men för att uppnå ökad förståelse blickar man ibland också bakåt i tiden. När livets alla måsten hamnat i vägen för kärleken kan parterapi ge paret ett sunt perspektiv på vad som är verkligt viktigt.

Det är ofta en i paret som initierar terapin och som ifrågasätter relationen mer. I parterapin kan den som driver på få hjälp till avlastning och den som är mer tystlåten få hjälp att kunna kliva fram.

När bitterhet och ilska driver paret ifrån kärnproblemet till att istället diskutera sidospår som tar massor av energi, kan parterapeuten se var i kommunikationen det går fel och hjälpa er att hitta fokus och tillbaka till grundproblematiken. Ofta är det gamla konflikter eller påfrestningar som aldrig pratas igenom ordentligt som stör kommunikationen. Det kan handla om sjukdom, otrohet, svek mm. I parterapin kan detta varsamt lyftas fram så att paret äntligen kan komma vidare med sitt liv tillsammans.

Familjerådgivning online vid relationsproblem

FamiljerådgivningDe flesta par har till och från relationsproblem av olika art och svårighetsgrad. Den vanligaste orsaken till att det uppstår problem i relationen är ofta svårigheter i att kommunicera. Ibland kan det vara att en eller bägge i paret utgår ifrån att man tänker likadant, vilket gör att man inte uttalar allt som behöver uttalas. Man förutsätter att den andre vet vad man behöver och det man ger borde uppskattas.
Ibland kan det istället handla om tolkningsproblem av det som sägs. En stor del av problematiken handlar ofta också om en rädsla att inte duga eller inte vara älskad, vilket ofta leder till att man "offrar" sig, vilket i sin tur ofta leder till en undertryckt ilska. Ilskan kan komma ut i form av passiv aggressivitet.

Rädsla för närhet eller övergivenhet är också ett vanligt problem i relationer och de kan leda till att man inte vågar investera i relationen. Att förverkliga sig själv blir istället det viktigaste. Man är inte beredd att göra uppoffringar och det blir en brist på engagemang i sin partner. Man kan få kärleken att växa bara genom att lägga lite mer energi på relationen.

Det finns olika faktorer i parrelationen som kan innebära påfrestningar:

Föräldraskapet

Stora relationsproblem kan uppstå i samband med att man blir föräldrar. Det kan röra sig om olika förväntningar på sig själv och partnern i rollen som mamma eller pappa.

Stöd i föräldraskapet

Extra stora påfrestningar kan det också bli på relationen när man har ett barn med särskilda behov, med en funktionsnedsättning eller en allvarlig sjukdom.
Att förlora ett barn är naturligtvis ett oerhört trauma och påfrestning som tyvärr också kan splittra ett par.
Det är också påfrestande på parrelationen med ofrivillig barnlöshet och missfall. Där en eller båda kan känna skuld och oduglighet.
Barn från tidigare relationer kan också medföra påfrestningar för parrelationen då man bland annat måste förhålla sig till en tidigare partner som påverkar det vardagliga livet. Rollen som styvförälder är inte alltid helt okomplicerad heller.
Ofta uppkommer påfrestningar på relationen när barnen flyttar hemifrån då detta förändrar familjestrukturen.

Vänner och närstående

Påfrestande familjemedlemmar kan störa parrelationen på olika sätt exempelvis genom krav och förväntningar. Här kan det vara extra svårt vid kulturskillnader, klasskillnader eller olika religiösa bakgrunder.
Åldrande föräldrar/svärföräldrar kan sätta press på relationen.
Val av umgänge och fritidsintressen kan påverka relationen mycket och ibland utgöra hinder i relationen och ge känslor av svartsjuka, orättvisa och utanförskap. Prioritering av vänner och fritidsintressen kan ge en känsla av att vara oprioriterad och att relationen inte är så viktig.

Livsstil

Ekonomiska bekymmer uppkommer om man lever över sina tillgångar men kan också uppkomma som problem i kärleksrelationen om man ha olika syn på pengars värde och vilken livsstil man vill ha. Den ene kan se det som att partnern har svårt att hålla i pengarna och den andre kan i sin tur se den andre som snål. Olika inkomster kan också sätta käppar i hjulet för många par. Där den ena partnern kan känna sig begränsad av den andres lägre inkomstnivå och den andre känna skuld över att vilja och kunna spendera mera.

Fördelning av hushållssysslor och vad som bör göras samt hur ofta är väldigt vanliga problem. Där många par upplever att de fastnar i traditionella rollfördelningar.
Hur ofta man vill umgås och ha besök är också ofta orosmoment. Förväntningar på helgaktiviteter skapar missnöje i många par.

Missbruk i parrelationMissbruk och allvarlig sjukdom

Missbruk kan få mycket allvarliga påföljder för relationen. Ett spelmissbruk kan orsaka stora skulder med ekonomiska bekymmer som följd. Där även den andre partnern drabbas och drömmar kan krossas.
Sexmissbruk kan innefatta exempelvis otrohet och hög porrkonsumtion, vilket kan kännas förnedrande för den andre partnern och få denne att känna sig otillräcklig.
Alkoholmissbruk har förstört många relationer och många partners hamnar också i ett destruktivt medberoende. Alkoholmissbruk leder ibland också till destruktiva relationer med psykisk och fysisk misshandel.

Psykisk och fysisk ohälsa påverkar inte bara den sjuke själv utan också partnern. Att se sin partner vara påverkad och förändras av sin sjukdom kan vara oerhört plågsamt och påfrestande. Viljan att lämna kan medföra svår skuld för partnern. Att vara sjuk kan vara oerhört skamfyllt och väcka mycket ilska hos den drabbade.

Sexuella problem

Det klassiska problemet med att den ena partnern har större libido än den andre är ett vanligt bekymmer som också ibland leder till otrohet. Men otrohet handlar oftast om att kortsiktigt få behov av bekräftelse, fysisk närhet och uppskattning tillgodosett. Ofta är den otrogne dock själv omedveten om varför man egentligen var otrogen. Otrohet kan också handla om hämnd där man vill såra den andre för att den innan sårat en själv.

Sexuella problemAtt bli föräldrar liksom att åldras kan påverka den sexuella lusten och förmågan. Vid fysiska problem och när man inte längre tänder på sin partner eller sex har blivit slentrianmässigt rekommenderar Psykolog Online att man i första hand vänder sig till en sexolog online eller en sexologmottagning i sin närhet.

Närmande istället för skilsmässa

Att vara optimistisk och tro på att relationsproblemen går att lösa är en förutsättning för att lyckas men det räcker inte med att en i paret kämpar för relationen utan det krävs att bägge engagerar sig för att få det att fungera. Man kan endast ha kontroll över sig själv och båda behöver därför ta ansvar för att förändra relationen. Men trots att båda anstränger sig så är det inte alltid som en skilsmässa går att undvika.

En skilsmässa är för de flesta en kris och ofta är det svårare om det är det andra äktenskap som gått i kras, då det kan bli att man anklagar sig själv för att vara misslyckad i relationer.
Vid en skilsmässa är det viktigt att inte falla i ett svart hål fyllt med en massa negativ energi med tankar som ‘’jag kommer aldrig hitta någon igen’’. Det är viktigt att ge sig själv tid att läka och acceptera skilsmässan. Det kan vara svårt att sortera i alla tankar själv efter en skilsmässa och då kan det kännas skönt att få ventilera dessa med vänner, en terapeut eller psykolog. Du är alltid välkommen att kontakta Psykolog Online när det är problem i eller efter din relation.
Vår erfarenhet är dock att de flesta skilsmässor är orsakade av rädslor, kommunikationsproblem och en känsla av att ens behov ej tillmötesgås. När man i terapin löser upp dessa knutar kan kärleken blomma på nytt.

Boka parterapi

Rädda relationen

 

 

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018