Psykisk misshandel & passiv aggressiv

En person som har som lärt sig att ilska är farligt eller fult kan antingen vända ilskan inåt mot sig själv eller utåt genom passiv aggressivitet. Inåtvänd ilska är att misshandla sig själv medan passiv ilska är psykisk misshandel av andra.

Verbal och psykisk misshandel

Att medvetet utsätta någon för passiv ilska är en form av misshandel som skadar offret psykiskt, speciellt om det pågår länge och ofta. Det är väldigt tärande på självkänslan att ständigt höra att man är elak och att sina prestationer, känslor och tankar bara är strunt. Som en omedveten reaktion hos personen som utsätts för passiv aggressivitet uppstår ofta depression och/eller kroppsliga symptom.

Verbal misshandel hänger ofta ihop med passiv aggressivitet. Ibland är misshandlaren till och med omedveten om att denne misshandlar eftersom hen har så svårt att se saker ur andras perspektiv.

Verbal misshandel

Psykisk misshandel föreligger när en person:

 • regelbundet undanhåller viktig information för den andre
 • ignorerar den andre
 • alltid "glömmer bort" saker
 • ljuger obehindrat och skamlöst och förnekar sådant som faktiskt har hänt. ”Det har jag aldrig sagt/gjort/hört/lovat…”
 • bryter överenskommelser och avtal och begår samma "misstag" om och om igen
 • byter fokus i diskussioner genom att ständigt kontra, anklaga och blockera, vilket gör att det  inte går att lösa konflikter eller reda ut missförstånd
 • tar inte ansvar för sina handlingar utan projicerar ansvaret på den andre genom att skam- och skuldbelägga samt provocera “om du bara vore lite mer .... skulle jag inte behöva göra så här mot dig”
 • känner ingen ånger eller skuld utan istället trivialiserar och förkastar hen den andres upplevelse av den verbala misshandeln
 • förminskar den andre genom att kritisera, kränka, ge order, hota och skämta på dennes bekostnad

Psykisk misshandel kan pågå år efter år.

Partnern har en traumatisk bindning till misshandlaren där hen är osäker på om hen misshandlas eller inte. Det beror dels på att hen förlorat självrespekt och tro på dig själv och dels på att misshandeln sker i cykler med lugna perioder emellan. När ilskan (som kan uppstå utanför relationen) stegras inom den passivt aggressive kan den psykiska misshandeln ge ett utlopp för ilskan. Efter den psykiska misshandeln kommer en lugn period där misshandlaren gör sitt yttersta för att vara vänlig vilket kan få den misshandlade att tvivla på sig själv oPsykisk misshandelch sina känslor och kanske till och med tro att misshandeln är dess eget fel. Cykeln med lugna perioder, spänning och misshandel ger en känslomässig berg- och dalbana med förhoppning, besvikelse, smärta och rädsla vilket resulterar i känslomässig utmattning. Hen glömmer bort sig själv och har tappar intresset för saker. I detta utmattningstillstånd är det väldigt svårt att lämna relationen speciellt om hon blivit hjärntvättad att vara inkompetent och misshandlaren har kontroll över hens ekonomi. Hen vantrivs men är rädd att inte kunna få det bättre.

Starka partners

En del misshandlare får en större kick av att bryta ner en utåt sett stark och framgångsrik partner. Starka partners har ofta svårt att se att de blir psykisk misshandlade. De känner ofta dåligt samvete över sina känslor som de inte vet vad de beror på. De kan känna sig trötta,vaksamma på att inte göra fel, ensamma i tvåsamheten, irriterade, förvirrade, nedstämda, osäkra, ilskna eller grubblande. De skuldbelägger sig själva för att de inte är mer lyckliga än vad de är och har svårt att sätta fingret på vad det är som är fel. Relationen tar ofta mycket av den starka partnerns tid och energi då de är problemlösare och försöker komma underfund med vad som gått fel. De försöker förstå den passivt aggressive som de ser som rationell men som i själva verket är en person som beter sig irrationellt. Partnern kan efter bråk uppleva att den passivt aggressive helt har missuppfattat vad det handlar om, att det som verkade självklart inte är det och att det inte går att reda ut. Hen kan känna att hur hen än försöker blir den passivt aggressive inte nöjd. Partnern kan känna sig vilsen och uppleva en slags obehaglig tomhet. De drabbas ofta av stressrelaterade problem så som sömnproblem, ångest, muskelvärk, huvudvärk och hjärtklappning. Ibland kan det gå så långt som till känslomässig utmattning där de känner sig orkeslösa och apatiska. Misshandlaren kan locka fram det värsta i partnern som gör att partnern ibland kan göra eller säga saker hen normalt inte skulle göra, vilket leder till än mer skuld och skam.

Passiv aggressiv personlighet

Konflikträdd

En passivt aggressiv person är en person som inte klarar av att hävda sina åsikter, hantera konfrontationer eller är rädd för konflikter. Istället straffar den passivt aggressive andra i sin frustration och missnöjdhet på ett icke-konfronterande sätt. Detta kan ske genom exempelvis ironi, ignorering, vägran att diskutera, bli sur eller kylig, slarva medvetet, göra saker försent eller spela ut människor mot varandra.
Det är inte ovanligt att den stora konflikträdslan gör att den passivt aggressive inte visar den passiva ilskan utanför hemmet, utan upprätthåller en vänlig fasad som brister när personen kommer hem och istället drabbar den oförstående familjen. En person som är passiv-aggressiv framstår ofta som en trevlig, omtänksam och samarbetsvillig människa utåt men ibland kan det ändå märkas för utomstående att personen tycker att hens kompetens och bidrag underskattas, blir irriterad över att bli avbruten, ogillar att bli ombedd att göra saker eller inte är intresserad av förslag på förbättringsmöjligheter.

passivt aggressiv kvinna

Förminskar andra

När den passivt aggressive väl hamnar konflikt förnekar denne saker som har hänt och påstår att den andre ljuger eller inbillar sig. ”Så skulle jag aldrig säga!”  ”Det där har du hittat på!” Hen får den andre att tvivla på sitt minne och sitt förstånd.
Hen blockerar den andre personen genom att trycka ner denne: "Är du så mycket bättre själv då?" ”Vem frågade dig?” Skitsnack!” ”Du som är så duktig och vet allt...” .  
Det är inte ovanligt att den passivt aggressive är integritetskränkande och vill ha kontroll över sin partner genom att kontrollera dennes mobil, facebook och bankkontonDen passivt aggressiva personen kan vara lika kontrollerande som en aggressiv person, men på ett subtilare sätt.

Projicerar ilska

Den passivt aggressive projicerar sin ilska på andra och uppfattar i stället dem som aggressiva och konfliktskapare. Hen ser ofta inte projiceringen själv utan tycker genuint att andra provocerat denne. Projiceringen av ilskan sker exempelvis genom maskerade förolämpningar, tryck på ömma punkter eller nedlåtande attityd som ofta riktas mot någon vars kärlek den litar på som en partner eller barn. Hen kan då kritisera och anklaga den närstående för att exempelvis vara för känslig, för tjock eller smal, för pratsam eller tystlåten eller aldrig nöjd. Kritiken kan komma direkt eller mer inlindad som goda råd. "Jag är verkligen glad för din skull, men tror du verkligen att du kommer klara av det?

De som löper störst risk att bli offer för passiv ilska är de personer som själva har problem med ilska och konflikter men som istället vänder ilskan inåt mot sig själva. Inåtvänd ilska kan vara att säga elaka saker till sig själv, förneka egna behov eller självdestruktivt beteende såsom ätstörningar eller att vålla sig själv fysisk skada. I de sorgliga fall där passiv aggressivitet möter inåtvänd ilska är båda överens om att personen med inåtvänd ilska inte förtjänar bättre.

Offerroll och psykisk misshandel

Passivt aggressiva personer ser sig för det mesta som offer i relationer. Den passiva ilskan är ofta en bestraffning mot den andre som är orsakad av en rädsla för konflikt eller att inte duga. Den passivt aggressive arg är då arg på den andre som hen tycker ha orsakat de obehagliga känslorna. Hen behandlar och ser ofta den andre personen som dennes fiende. ”Du attackerar mig” ”Du lämnar mig aldrig ifred”

Godhjärtad och felfri

Passiv aggressiv relationDå hen ser sig som offer kan hen inte se sin egen del i konflikter eller missförstånd och därför är aldrig något någonsin hens fel. En passivt aggressiv människa är expert på att skylla ifrån sig. Exempelvis kan den passivt aggressive "glömma" bort avtal, slarva, komma för sent istället för att säga att hen inte vill göra något. "Råka” ha sönder något hen inte vill ha i hemmet eller köra bil så fort och vårdslöst när hen är arg över att du klagat på att hen varit sen. Hen kommer ofta med rationella förklaringar till sitt irrationella beteende. Hen skall snart göra det utlovade men gör det inte och säger senare att hen tappat lusten när du "tjatat". Det är alltid den andre som får skulden för att ha misstolkat eller förvrängt det den passiv-aggressive har sagt eller gjort. Hen anklagar, förebrår och lägger över ansvaret för sina egna misslyckande på den andre personen exempelvis genom att hävda att den andre inte varit tillräckligt stöttande.

Den passivt aggressive kan också rikta sin ilska mot den andre genom att byta samtalsämne och omärkbart avleda från det ursprungliga ämnet och se till att partnern istället måste försvara sig mot hens anklagelser. Exempelvis kan responsen på en undran över ökade utgifter bli: ”Du bara bryr dig om pengar!” ”Du bara klagar!” ” Vad har du själv gjort för att tjäna pengar?” Den andre får därmed inget svar på sin ursprungliga fråga och en projicerar av problemet på den andre har skett. Partnern blir då förvirrad och kan inte få fram det denne ville diskutera från början utan står nu inför anklagelser och straff för ett ogrundat brott samt en förvägran till rätten att bli hörd. Det slutar ofta med att parten måste be om ursäkt för sina egna ”irrationella” känslor och beteende och att det ursprungliga skälet till bråket inte blir genom pratat.

Hantera passiv aggressivitet och verbal misshandel med online terapi

Om du vill ha störst chans att överleva själsligt ska du lämna den som misshandlar dig psykiskt. Det som för dig är en kärleksrelation är för den passivt aggressive mer en maktkamp. Det är inte ni två mot världen. Hen är inte på din sida utan är din motståndare. Hen vill i första hand vinna diskussioner och är inte intresserad av att reda ut sårande missförstånd eller få relationen att fungera. Hen bryr sig inte om dina känslor eller ditt välbefinnande. Dina försök att få hen att förstå din smärta, bryta sin tystnad eller förstå din synvinkel leder enbart till att hens känsla av makt ökar. Det spelar ingen roll hur mycket du än anstränger dig. Du kan försöka förändra i all evighet. Den passivt aggressive kommer aldrig att vilja förstå dig. Drivkraften är vrede, inte kärlek. Målet är att kontrollera dig.

Om du har svårt att lämna en destruktiv relation där du är utsatt för verbal misshandel kan du få hjälp med det och att hantera sorg och smärta med online terapi. Givetvis kan du också vända dig till en psykologmottagning som finns i din fysiska närhet om du föredrar det framför telefonterapi eller videosamtal online med psykolog. 

Passiv aggressivitet

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018