Utmattnings-syndrom

Utmattningssyndrom och utbrändhet

Varje år är tre till sju procent av alla svenskar sjukskrivna för utmattningssyndrom. Oroväckande nog verkar siffran öka snarare än minska då utmattningssyndrom också smugit sig ner i åldrarna.

Vad är utmattningssyndrom?

Numera används diagnosen utmattningssyndrom, men i dagligt tal används även begrepp som utmattningsdepression, gå in i väggen, nervsammanbrott och utbrändhet för att beskriva ett tillstånd av fysiskt och mentalt totalt uttömd. Utmattningssyndrom uppstår som en följd av långvarig och svår stress. I regel är psykisk utmattning en effekt av långvarig arbetsstress. På ett tidigt stadium är symtomen ofta situationsbundna så att de enbart visar sig t ex på arbetet men inte under fritiden. Men efter en lång tid av övermäktiga krav kan kroppen reagera så att personen känner sig kroniskt trött och utmattad även efter sömn och vila.

Emotionell utmattning

En emotionell utmattning är att man känslomässigt blivit utbränd. Detta kan komma av att man sedan länge tillbaka varit väldigt engagerad i andras behov och lidande samtidigt som den stått tillbaka med sina egna behov. Vanligen har dessa personer en stor empatisk förmåga men som vid utmattningen blir radikalt minskad. Personen får då ett minskat medlidande med andra personer. Detta hittas oftast inom vårdyrken.

Symptom på utbrändhetSymtom på utbrändhet

Själva insjuknandet går ofta långsamt. En person som är på väg att mot utmattningssyndrom är ofta stressad och uppe i varv en lång tid innan. Hen kan börja dra sig undan socialt eller klaga mycket över kroppsliga symtom. Om tillståndet får fortgå kan personen bli känslomässigt utmattad och överkänslig för all slags stress, få svårt att genomföra mera komplicerade kognitiva uppgifter och känna sig bortkopplad i huvudet.

Ofta blir personen väldigt trött efter bara några timmars aktivitet. Det är lätt att i detta läget känna sig misslyckad och nedstämd med skuld- och skamkänslor. Fortsätter tillståndet ytterligare är ångestattacker vanliga. En kris kan i detta skedet leda till ett nervsammanbrott och insjuknandet kan då upplevas som plötsligt. Personen kan då vara förvirrad och uppleva svårigheter med att göra vanliga saker som att låsa upp en dörr samt känna stark ångest och yrsel.

Symptom på utmattningssyndrom

Kognitiva symtom

 • Försämrat minne, särskilt korttidsminnet med svårigheter att lägga saker på minnet men man kan också ha stora svårigheter att komma åt sina grundkunskaper.
 • Koncentrationssvårigheter. Personen blir lätt störd. Det finns påtagliga svårigheter med delad uppmärksamhet. Till och med små uppgifter upplevs som svåra att hantera. Det kan vara praktiskt taget omöjligt att läsa en bok.
 • Problem med att planera och genomföra uppgifter. Oförmåga att tänka klart med försämrad problemlösningsförmåga. Man kan uppleva problem med att följa andras och sina egna tankebanor.
 • Ständigt stressad med låg stresstolerans. Pressen känns ohanterlig och personen hinner aldrig ta en paus, andas ut, återhämta sig trots att hen inte får någonting vettigt gjort.
 • Överkänslighet för sinnesintryck t ex för ljud, ljus och lukter. Personen reagerar inte på samma sätt på dofter eller smaker som tidigare. En del får perceptionsstörningar med tunnelseende.

Kronisk trötthet utmattningKroppsliga symtom

 • Kronisk trötthet /utmattning / energilöshet som inte går att vila bort över en helg.
 • Sömnstörningar som svårt att somna, tidigt uppvaknande och/eller många uppvaknanden under natten med svårigheter att somna om eller så kan man ha ett omåttligt behov av sömn.
 • Ökad infektionskänslighet på grund av försämrat immunförsvar med influensor som inte vill ge sig. Allergier. Personen drabbas av allt möjligt samtidigt.
 • Ökad smärtkänslighet och hypokondri med rädsla för en allvarlig sjukdom.
 • Muskelspänningar, hjärtklappning, hjärtproblem, högt blodtryck, värk, huvudvärk, fläckvis håravfall, hudproblem, oregelbunden mens, yrsel. Astma och tryck över bröstet.
 • Mag-tarm problem så som ont i magen, magkatarr, magsår, matsmältningsproblem, irriterad tjocktarm förstoppning och diarré.

Psykiska symtom

 • Tecken och symptom på utbrändhetKänslolabilitet t ex gråtattacker, raserianfall, lättirriterad. Personen kan drabbas av starka, snabba och okontrollerbara känslomässiga reaktioner även på sådant omgivningen upplever som bagateller.
 • Oro, ångest, depression, hopplöshet, uppgivenhet och nedstämdhet. Hen är inte närvarande i nuet. All entusiasm, livsglädje och lust har försvunnit och ersatts av en tanke om att ingen bryr sig om hen.
 • Låg självkänsla till följd av att personen inte känner att hen duger, levererar eller presterar bra.

Vem drabbas av utmattningssyndrom?

Vem som helst kan drabbas av utmattning eller utbrändhet under extrema och okontrollerbara förutsättningar. Det föreligger dock  en högre risk att bli utmattad för personer med stort engagemang, hög ambitionsnivå och stort behov av kontroll. Detta i kombination med att en person som bränner ut sig sällan prioriterar sina egna behov gör att personen går över sina gränser.

Ofta är det starka människor som klarat en långvarig exponering för stora påfrestningar utan möjlighet till återhämtning och som efter att under en längre tid ha ignorerat psykiska och kroppsliga signaler om att situationen är kritisk till slut bryter samman.

Utmattningssyndrom online

En kvinnofälla?

De flesta som får diagnosen utmattningssyndrom idag är kvinnor. Det är den duktiga, högutbildade kvinnan med ett yrke där beslut som påverkar andra människor, måste fattas under tidspress. Hon vill göra ett bra jobb och har svårt att säga nej.

SBU-rapporten visar dock att också män med lika arbetsvillkor i lika hög utsträckning drabbas av utmattningssyndrom. Eftersom kvinnor och män verkar reagera lika på arbetsmiljön verkar den högre andelen utmattade kvinnor bero på att kvinnor oftare har en sådan arbetsplats eller är mer utsatta för andra riskfaktorer utanför arbetet. Det är exempelvis oftare den gifta- eller sambokvinnan mitt i livet som måste ta hänsyn till relationer, karriär och barn som blir utbränd. Resurserna är ofta ojämnt fördelade både på arbetsplatsen och hemma. Viljan att ha det perfekt och en strävan efter att alltid vara duktig som andra gärna utnyttjar leder inte sällan till utmattning.

Utmattningssyndrom online

Utmattning sociala medierAtt vara mycket på sociala medier online på internet innebär för många en jämförelse med de som är vackrast och rikast i hela världen, vilket är enormt stressande framför allt för unga människor som är mitt i processen att skapa sig en egen identitet. Stressen och hetsen på sociala medier kommer också som ett resultat av att många lägger ut sina mest fantastiska och tillrättalagda livshändelser och bilder i hopp om att det skall se ut som man har ett perfekt liv. Man jagar likes och vill ha mest visningar på sina youtube videos. Statistiken har visat att unga kvinnor mellan 16 och 24 år mår mycket sämre 2017 än vad samma åldersgrupp gjorde för 20 till 30 år sedan.

Frisk från utmattningssyndrom

För att kunna återhämta sig från utmattningssyndrom behöver man vila i möjligaste mån från psykisk stress så som relationsproblem, hög arbetsbelastning, flytt, byte av arbete, skulder, stökiga miljöer och ekonomiska problem. Ofta behöver personen hjälp med att identifiera vilka problem som finns i miljön och förändra det som stressar exempelvis arbetsplatsen eller familjesituationen så att man förstår sambandet mellan livssituationen och utmattningssyndromet.

Återfå din energiEfter att pressat sig själv till utmattning är det extra viktigt att också ta hand om sin stressade kropp på bästa sätt med bra kost, solljus, avslappning, motion och sömn. De flesta stressade som är på väg att bli utbrända vet att de mår bättre av en sund livsstil med fysisk träning mer grönsaker och mindre snabbmat, alkohol och tobak, men klarar inte av att ändra sitt liv ändå.

Utseendefixering kan också bidra till utmattning genom att man ägnar otroligt mycket energi till att äta osunt hälsosamt eller lite, överträna och försöka ändra eller dölja upplevda brister i utseendet. Varför inte göra det bästa av en själv? Att ändra det yttre leder inte till att du blir mer omtyckt eller älskad för den du är utan bara en bekräftelse på att du är något fint att titta på som en tavla men det som är baksidan är oftast en inre tomhetskänsla.

Utbränd förälderOsunda förhållningssätt i relationer så som curling-föräldraskap, otrygg anknytning till egna föräldrar, uppoffrande förhållningssätt med bland annat svårigheter att prioritera sig själv och säga nej till partnern, kollegan och vännen leder också till utmattning.
Varför slösa energi på att stå på sig när det är enklare att bara göra andra nöjda? Men även detta leder till en nedåtgående spiral. Förutom att det tar energi att hålla tillbaka känslor av irritation och ledsamhet, blir det ofta en tomhetskänsla där man känner att man bara lever för andra och inte riktigt längre vet vad man själv vill. Här behöver man hjälp med att sortera ut sina egna behov i från andras och lära sig att det är ok att säga nej.

Högre självkänsla

Ökad självkänsla motverkar utbrändhet

Det som kan verka vara goda skäl och motiv till varför man inte vill eller kan minska belastningen, säga nej och börja ta hand om sig bättre bottnar ofta i låg självkänsla. En känsla av att resultat eller prestationer är viktigare än hälsan såsom fantastiska arbets- eller studieresultat och kliniskt rent hem. Varför skall man slappa (vila) och göra något kul (och vad är ens kul när det inte mäter eller ger bekräftelse på att man duger?) när man kan vara nyttig och duktig.

Komma ur utbrändhetFör att orka vara så duktig behöver man energi och när den tryter är det lätt att ta till stimuli av olika slag så som alkohol, tobak och socker även fast man vet att dessa i förlängningen tömmer en på energi. Det blir en ond nedåtgående spiral som är svår att ta sig upp ur. Ofta behöver man hjälp med att se hur man kan bryta mönstret, men många skäms över sin upplevda svaghet. Det kan då vara lättare att ta hjälp online av en psykolog så man slipper möta någon ansikte mot ansikte.

Sett i dessa perspektiv kan man säga att hos den som bränner ut sig ligger mycket av dess fokus på utsidan och för lite inåt. För att komma ur den onda spiralen behöver fokus ändras till insidan. Men det kan vara svårt att göra det själv. Det kräver en högre självkänsla. Ofta behöver man professionell hjälp med att öka självkänslan där man lär sig att sänka kraven på sig själv, älskar sig själv och lär sig att säga nej.

Ett tillstånd av utmattning är allvarligt och det tar ofta månader eller år innan man blir helt återställd. Det kan vara svårt för en person som är utmattad att ta sig till en mottagning. Oftast är det vid utmattningssyndrom väldigt gynnsamt att få hjälpen i hemmet via onlineterapi med en psykolog online.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018