Sexuella trakasserier och Sexuella övergrepp

Nationella trygghetsundersökningen 2016 visar på att ca 2.4 %  av svenska befolkningen mellan 16 och 79 år utsatts för sexualbrott under 2016. Det är skrämmande i sig och ännu mer skrämmande är utvecklingen av sexualbrott som ökat lavinartat då motsvarande andel under 2015 var 1.7 procent. När vi ändå är inne på skrämmande så är det verkligen otäckt att 4,1 procent av samtliga kvinnor och så mycket som 14% av kvinnor i åldern 16-24 år uppger sig varit utsatta för sexualbrott i Sverige under 2016. Sexualbrotten låg under perioden 2005–2012 på en relativt stabil nivå, men har under de senaste fyra årens ökat. Kampanjen #meetoo som startades av skådespelerskan Alyssa Milano väckte enorm uppmärksamhet i media då mängder av kvinnor världen över i oktober och november 2017 skrev ’Me too’ som status på Twitter. Att skriva ’Me too’ som status innebar då att personen i fråga varit utsatt för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp.

Vad är sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande som det också kallas?

Sexuella trakasserier på jobbetDet är ganska självklart att det handlar om sexuella trakasserier om någon blottar sig, tar på en annan människa på ett sexuellt sätt eller sprider sexuella rykten om en person, men vad gäller om någon ger obehagliga blickar, visslingar, sexuella skämt eller sexuella kommentarer? Är det då trakasserier? Svaret på frågan är JA. Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och som är kränkande för dig. Det är bara du själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Förutom ovanstående innefattar det också när någon skickar eller sprider oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig eller om dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.

Vid sexuellt ofredande gäller sexualbrottslagstiftningen och du kan anmäla trakasserierna till polisen. Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Sexuella övergrepp

Att göra något sexuellt med någon som inte vill det, är ett sexuellt övergrepp.

Ingen har rätt att göra något sexuellt med dig om du inte vill oavsett vilken relation du har till förövaren, hur du innan känt för förövaren, hur du sett ut eller i vilket tillstånd du var när övergreppet begicks. Du kan till och med ha sagt ja till sex men sedan ändrat dig. Du bestämmer alltid över din egen sexualitet. Ingen får tvinga dig till samlag, ta på dig eller tvinga dig att ta på någon sexuellt mot din vilja, tvinga dig att att bevittna sexuella handlingar eller att exploateras för sexuella syften.

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som ett barn under 15 år utsätts för av en annan person samt i vissa fall barn under 18 år.

Övergrepp och självkänsla

Sexuella övergrepp påverkar självkänslanSexuella övergrepp och trakasserier kan påverka offrets självkänsla mycket negativt. Speciellt om det rör sig om sexuella övergreppen i barndomen. När ett litet barn utsätts för sexuella trakasserier från någon den tidigare litat på rubbas hela barnets värld och dess syn på sig själv. Barnet tas  i samma stund många gånger ifrån möjligheten att tycka om sin kropp och att senare i livet ha ett naturligt förhållande till sex. Ofta förekommer ett promiskuöst beetende eller olika former av sexuella svårigheter. Det är också vanligt med svåra skam- och skuldkänslor då hen felaktigt ger sig själv skulden. Hen kan då vilja straffa sig genom att skada sin i sitt tycke så äckliga kropp genom att skära sig, självsvälta eller göra sig själv tjock. Det är oftast kvinnor som i barndomen varit utsatta för sexuella övergrepp som visar självförakt medan män som utsatts oftare uppvisar ett aggressivt beteende såsom exempelvis stöld, skadegörelse och misshandel.

Det är också vanligt att hen förminskar sin upplevelse och intalar sig själv att det inte var något allvarligt och att hen inte borde må så dåligt eller att hen tvivlar på sina egna minnen och har minnesluckor eller förnekar att de sexuella övergreppen har skett. Det leder till att förmågan att ta sina egna behov på allvar försämras. Som följd av detta kommer ofta självmordstankar, depression, rädsla, ångest och panikångest. Dessa destruktiva tankar försöks ofta dämpas med olika former av missbruk så som alkoholmissbruk, spelberoende, tablettmissbruk, sexmissbruk, shopping, hetsätning med mera. Detta leder också ofta till sömnproblem, mardrömmar och minnesstörningar. Även psykosomatiska besvär så som kronisk smärta, värk och magproblem är vanliga symtom.

Tilliten till andra människor och relationer rubbas och skapar social fobi med isolering och ensamhet som följd alternativt ett kontrollerande beteende. Det kan uppstå ett förvridet tankesätt där offret exempelvis ser alla män som onda eller alla kvinnor som falska. Det kan också uppstå en svårighet med vänskapsrelationer med personer av samma kön då dessa ses som konkurrenter.

Sexuella övergrepp mot barn

Det är också vanligt att barn som utsätts för sexuella övergrepp tvivlar på att hen är värdefull vilket lättare gör dem till offer i nya relationer. Hen har inte lärt sig hur det skall skydda sig själv genom rimlig gränssättning gentemot andra personer vilket gör att hen accepterar kränkande bemötande i mycket högre utsträckning. Ofta väljer hen också en partner som inte behandlar hen bra eftersom hen har en övertygelse om att hen förtjänar att bli utnyttjad. Alternativt kan hen ha en förskönad bild av hur en parrelation skall se ut.

Föräldraskap kan bli svårare eftersom offret ofta har ett krav på sig själv om att vara en perfekt förälder. Barnet kan då bli överbeskyddat och föräldern utmattad och deprimerad. Det kan också finnas en rädsla att skada barnet vilket kan ge svårigheter i att ta i barnet samt leda till tvångstankar om att barnet inte är eget. Vid självhat uppstår ofta svårigheter att älska barn av samma kön då man identifierar sig med barnet.

Sexualbrottslingen

SexualbrottslingenDe flesta människor anser att sexualbrott är de värsta brotten, speciellt pedofili. Till och med bland kriminella står pedofiler ofta lägst i kurs. Många tvångstankar handlar om en rädsla att göra något sexuellt mot ett barn just för att det vore det värsta tänkbara.

Vem blir då sexualbrottsling? Sexuella övergrepp är ofta ett uttryck för makt. Att kontrollera någon annan. Sexualbrottslingar är i många fall svaga människor som vill känna sig starka. Ibland är det i kombination av sexuell frustration. 90% av alla sexuella förövare är män och 10% är kvinnliga sexualbrottslingar. Ca 1/3 av alla sexuella övergrepp mot barn begås av andra barn och ungdomar. Oftast handlar det då om övergrepp mot någon förövaren känner väl som är jämnårig eller något yngre. Små barns förövare är oftast vuxna närstående personer.

Det är inte ovanligt att förövaren också varit offer tidigare men inte lyckats att hantera dessa hemska upplevelser på ett bra sätt.

Ta hjälp med att sätta gränser online

Att hela sig efter sexuella övergrepp kan ta lång tid med bearbetning av trauman och arbete kring tillit och självkänsla. Många som varit utsätta för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier känner en hög skam kring övergreppen och föredrar därför att göra detta med onlineterapi med hjälp av en psykolog online där man kan välja att vara mer anonym. Psykolog Online hjälper dig gärna med att sätta tryggare gränser kring dig själv.

Bearbeta sexuella övergrepp

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018