Bli en bättre ledare med förutsägbart ledarskap

Många studier visar att trovärdigheten hos en ledare är viktig för att skapa ett engagemang hos medarbetare. Även stark koppling mellan engagemang och effektivitet lyfts fram i flera studier. Att vara en trovärdig ledare handlar framför allt om att du gör det du säger att du ska göra. Du bygger upp ett förtroende bland annat genom att i ditt ledarskap uppträda förutsägbart och konsekvent, liksom att vara tydlig i din kommunikation.

Förutsägbart ledarskap

Att vara förutsägbar som ledare handlar mycket om att sätta mål, att visa på en riktning. Att löpande följa upp mot satta mål. Att efterfråga ett resultat. Att vara tydlig i sin kommunikation med vad som förväntas. Resultatet blir ofta att medarbetare arbetar självständigt med rätt saker även när ledaren inte är på plats. Man vågar agera för att det är helt klart vad som förväntas. Det ökar också möjligheten för dig som chef att delegera med gott resultat.

Ett enkelt sätt att både vara förutsägbar och höja moralen hos medarbetare är att tydligt lyfta fram det som går bra! Studier visar att den främsta anledningen till att människor slutar på sina jobb är för att de inte känner sig uppskattade. Se varje individ, varje dag! Ge mer beröm än negativ feedback! Genom att lyfta fram det som går bra, visar du också konkreta exempel på vad du som chef förväntar dig. Det är alltså ett utmärkt sätt att även förstärka ditt budskap och ditt varumärke som förutsägbar ledare!

Hur startar jag som ny chef?

Om du inte redan har en klar uppfattning om ditt personliga ledarskap och vad du som chef/ledare står för, så behöver du tänka ut och formulera en ledarskapsbeskrivning. Det är en bra grund för att stärka dig i att agera förutsägbart. Fundera på hur du vill vara? Vad är viktigt för dig i ett ledarskap? Skriv ner några konkreta punkter som du varje dag försöker återkomma till. Ha som mål att inom 30 sekunder kunna beskriva din ambition som ledare om du skulle få frågan. Skapa en trygghet i vad du tror på!

Utöver rätt förhållningssätt som ledare, så finns det några enkla, konkreta "lågt hängande frukter" att börja med för att skapa ett förtroende hos medarbetare och snabbt få ett synligt resultat:

 1. Se till att ta bort störande moment för dina medarbetare i vardagen. Det kan till exempel handla om behov av en extra arbetsbänk, behörigheter till olika system...
 2. Inför visuell styrning/uppföljning. Det innebär att du på ett systematiskt, enkelt och överskådligt sätt visar dina medarbetare hur ni ligger till mot era mål samt vilka aktiviteter som behöver vidtas för att hantera avvikelser.
 3. Våga ta tag i personalproblem och oacceptabla beteenden.
 4. Ge löpande information om helheten, framdrift och goda exempel. Lyft fram kommande fokusområden, det vill säga: Blicka framåt och runt hörnet. Hitta sätt att fånga alla på enheten i den information du ger.
 5. Uppmuntra medarbetarna att uttrycka sin åsikt. Hantera alla synpunkter du får (innebär inte alltid att de ska genomföras men återkoppling ska ske). Våga samla gruppen och ta emot ris/ros under gemensamt möte. Skapa en actionlista där också medarbetarna får hjälpa till att utföra aktiviteter för förbättring. Säkerställ att dessa aktiviteter ligger i linje med övergripande mål.

Ledarskapsutveckling online

Vill du ha hjälp att komma igång i ditt ledarskap, eller fortsätta med ledarskapsutveckling? Eller har du en svår situation som du behöver coachning i att hantera? Kontakta vår ledarskapscoach!

Samtal med vår ledarskapscoach hjälper dig att:

 • Ta fram din egen ledarskapsbeskrivning. Identifiera vad du som ledare står för.
 • Identifiera lämpliga konkreta åtgärder för att utvecklas som förutsägbar ledare.
 • Identifiera metoder, modeller och arbetssätt om du arbetar under en chef som inte är förutsägbar.
 • Finna lämpligt upplägg vid införande av visuell styrning.
 • Hitta bästa sättet att hantera svåra individer.
 • Frigöra tid för värdeskapande aktiviteter.

 

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018