Parrelationer – problem, orsaker & lösningar

Parrelationen kan vara en outtömlig källa till energi, glädje och trygghet men lika väl en outtömlig källa av oro, ilska och sorg. Vad är det egentligen som gör att relationen inte fungerar? Anledningarna kan variera, men något av det som vi oftast stöter på är att man har olika sätt att kommunicera. I artiklarna kan du läsa om en del några andra av möjliga bakomliggande faktorer till relationsproblematik. Utöver dessa kan även individuella problem såsom stress, missbruk, låg självkänsla samt depression vara faktorer som gör att vi har svårt att få relationen att fungera.

Artiklar om parrelationen

Boka tid

    * = obligatoriskt

    Hur kan man få hjälp med relationsproblem

    På Psykolog Online har vi hjälpt många som haft problem i sina relationer. Lösningarna och sätten att nå dit är olika för olika personer och vi jobbar alltid individuellt, anpassat efter varje klients behov och möjliga underliggande orsaker. Eftersom det i nästan alla fall finns inslag av brister i eller olika mönster i kommunikation, är en av terapeutens vanligaste uppgifter att hjälpa till att förmedla det som annars inte kommer fram i relationen.