Category Archives: Svenska

Bättre självkänsla med online terapi

Att genuint tycka om sig själv för den man är leder till en bättre värld. Din självkänsla är känslan du har inför dig själv. Den är viktig! Hur du uppfattar dig själv styr till stor del ditt liv. Den styr vilka relationer du väljer att ingå och hur mycket och vad du vågar få ut...
Mer

Ätstörningar

Internetterapi ätstörningar

På internet finns olika former av behandling för ätstörningar så som anorexi, bulimi och UNS. Vi erbjuder samtalsterapi och stödsamtal via Skype till människor som lider av lättare former av ätstörningar och till dess anhöriga.

Anhöriga till anorektiker

Att en ätstörning som exempelvis anorexi eller bulimi är fruktansvärt för den drabbade...

Mer

Bli en bättre ledare med förutsägbart ledarskap

Många studier visar att trovärdigheten hos en ledare är viktig för att skapa ett engagemang hos medarbetare. Även stark koppling mellan engagemang och effektivitet lyfts fram i flera studier. Att vara en trovärdig ledare handlar framför allt om att du gör det du säger att du ska göra. Du bygger upp ett förtroende bland annat...
Mer

Föräldrastöd

Tre tips till föräldrar

Att vara förälder är världens naturligaste sak men är för den skull inte alltid en lätt uppgift. Man kan tycka att det borde falla sig naturligt hur man skall agera som förälder, men så är tyvärr inte alltid fallet. Tvärtom ställs man som förälder ständigt inför nya utmaningar som man alltför ofta...
Mer

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018